[MINH HUỆ 17-9-2018] Tin tức hôm nay ở Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại xảy ra ở 13 thành phố hoặc huyện ở 6 tỉnh. Trong báo cáo này, có 5 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong lúc bị giam giữ, và có ít nhất 13 học viên bị bắt giữ bất hợp pháp.

295b9b3a51819199723e45c3f7855c96.jpg

1. [Huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hầu Lệ Phượng đối mặt với xét xử

2. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Bàng Trung Diễm và bà Vương Ngọc Phượng bị bắt

3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trịnh Đức Tài bị giam trong tù, gia đình không được vào thăm

4. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ

5. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cao Tú Hoa bị đưa đến nhà tù

6. [Thành phố Yên Thai, tỉnh Sơn Đông] Ông Hình Ngọc Dân bị tạm giam

7. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Ông Lý Văn Đức và ông Tống Kiến Văn bị bắt

8. [Thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Xảo Phượng bị tạm giam

9. [Thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị Ninh Hạ Hồi] Bà Lý Thục Hà bị tạm giam

10. [Huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Tằng Cố Trân bị kết án

11. [Thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Lập Quân bị bắt giữ

12. [Thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam] Bà Hoàng Tú Lan bị kết án

13. [Thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Quách Ngọc Tiêu bị bắt giữ

1. [Huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hầu Lệ Phượng phải đối mặt với xét xử

Theo lịch thì Toà án huyện Y Lan sẽ đưa bà Hầu Lệ Phượng ra xét xử vào ngày 26 tháng 9 năm 2018. Hiện bà đang bị giam giữ tại trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Danh sách những cá nhân/ tổ chức tham gia bức hại bà Hầu:

Lưu Phương (刘芳), Giám đốc trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân: +86-13945155333, +86-451-84305458

Trương An Khắc (张安克), Chủ toạ, Toà hình sự, Toà án Huyện Y Lan: +86-13351817678, +86-13234501063

Khổng Khánh Xuân (孔庆春), Viện trưởng: +86-451-57239229, +86-13303607168

Cao Ca (高歌), Trưởng Phòng 610 Huyện Y Lan: +86-451-57238610, +86-13936637700

Từ Diễm (徐艳), Phó trưởng phòng, Phòng 610: +86-451-57238610, +86-15045297878

2. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Bàng Trung Diễm và bà Vương Ngọc Phượng bị bắt

Bà Bàng Trung Diễm và bà Vương Ngọc Phượng đã bị công an ở Phòng Công an Đông Sơn bắt giữ khi họ đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công vào ngày 13 tháng 9 năm 2018.

3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trịnh Đức Tài bị giam trong tù, gia đình không được vào thăm

Ông Trịnh Đức Tài, 80 tuổi, ở thành phố Trang Hà, bị chuyển đến Nhà tù Đại Liên vào ngày 13 tháng 8 năm 2013. Khi gia đình tới thăm ông vào ngày 13 tháng 9, họ được thông báo về việc ông Trịnh từ chối chuyển hoá nên không được gặp họ.

Những cá nhân/ tổ chức tham gia bức hại ông Trịnh:

Nhà tù Thành phố Đại Liên: +86-411-39039180

Dương (杨), đội trưởng đội lính canh: +86-411-39038156

Sở Tư pháp Đại Liên: +86-411-83766633

4. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Trịnh Lục Ba, bà Vương cùng một học viên ở địa khu khác, bị bắt tại Công viên Bắc Lăng vào ngày 13 tháng 9 năm 2018. Họ bị đưa đến trại tạm giam Tạo Hoá. Vì không qua được kỳ kiểm tra sức khoẻ nên bà Vương được trả tự do.

5. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cao Tú Hoa bị đưa đến nhà tù

Bà Cao Tú Hoa, 65 tuổi, bị công an ở Phòng Công an Quận Trạm Tiền, Đội An ninh Nội địa và Đồn Công an Kiến Thiết bắt giữ vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Doanh Khẩu. Ngày 27 tháng 4 năm 2017, Toà án Quận Tây Thị đã đưa bà ra xét xử và kết án bà Cao hai năm rưỡi tù vào ngày 19 tháng 3 năm 2018.

Bà Cao bị giam tại trại tạm giam Thành phố Doanh Khẩu trong hai năm. Mới đây bà bị đưa đến Nhà tù Mã Tam Gia.

6. [Thành phố Yên Thai, tỉnh Sơn Đông] Ông Hình Ngọc Dân bị tạm giam

Ông Hình Ngọc Dân ở quận Chi Phù bị công an ở Đồn Công an Thịnh Tuyền, quận Lai Sơn bắt giữ khi ông nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở Chợ Nông sản Quận Lai Sơn vào sáng ngày 8 tháng 8 năm 2018. Không chỉ vậy, nhà ông còn bị lục soát và hiện ông đang bị giam tại trại tạm giam Lai Sơn trong 15 ngày.

7. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Ông Lý Văn Đức và ông Tống Kiến Văn bị bắt

Ông Lý Văn Đức và ông Tống Kiến Văn ở thôn Hổ Vương Trang, thị trấn Linh Lung bị công an ở Đồn Công an Thị trấn Linh Long bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 11 tháng 9 năm 2018.

8. [Thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Xảo Phượng bị tạm giam

Công an Trình Chấn Đông ở Đồn Công an Thị trấn Đoàn Vượng cùng 5 công an khác ở Đội An ninh Nội địa Thành phố Lai Dương đã xông vào nhà bà Trương Xảo Phượng ở thôn Tiểu Cách Trang và lục soát vào chiều ngày 14 tháng 9 năm 2018. Bà Trương bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam Long Vượng Trang.

Những cá nhân/ tổ chức tham gia bức hại bà Trương:

Trì Thượng Thiện (迟尚善), Trưởng Đồn Công an Đoàn Vượng: 18660067532, +86-535-7540558, +86-13853580726

Triệu Phỉ (赵斐), Trưởng ban chính trị: 18660067937, +86-535-7540010, +86-13566452888

Tống Ngân Quang (宋银光), Phó Đồn Công an: +86-18660067711, +86-535-7670111, +86-13964513683

Tôn Lăng Vân (孙凌云), Trưởng trại tạm giam Thành phố Lai Dương: +86-18660067506, +86-535-7293977

Ngô Nguy (吴巍), Giám đốc trại tạm giam Thành phố Lai Dương: +86-18660067769, +86-535-7182127, +86-13954582616

9. [Thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị Ninh Hạ Hồi] Bà Lý Thục Hà bị tạm giam

Công an Dương Tuyết cùng ba công an khác ở Đồn Công an Ngân Cổ Lộ, quận Hưng Khánh, đã xông vào nhà bà Lý Thục Hà ở khu tự trị Ninh Hạ Hồi. Tại đây, dù không xuất trình bất cứ giấy tờ hợp pháp nào nhưng công an vẫn lục soát nhà bà và tịch thu nhiều ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Bà Lý bị bắt vào ngày 16 tháng 7 năm 2018 vì dán các biểu ngữ có nội dung liên quan đến Pháp Luân Công. Bà bị tạm giam trong 10 ngày. Sau vài ngày được trả tự do, cảnh sát lại đến nhà bà lục soát.

10. [Huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Tằng Cố Trân bị kết án

Bà Tăng Cố Trân đã bị công an từ Phòng Công an Quận Nhạc Dương bắt giữ vào ngày 24 tháng 1 năm 2018 chỉ vì bà cùng một vài học viên khác học Pháp nhóm tại nhà bà. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 30 tháng 1. Tòa án Quận Nhạc Dương đã kết án bà một năm tù giam với một năm quản chế vào ngày 10 tháng 4 năm 2018.

11. [Thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Lập Quân bị giam cầm

Bà Triệu Lập Quân bị bắt vào ngày 13 tháng 8 năm 2018 và hiện đang bị giam tại trại tạm giam Hồ Lô Đảo hơn một tháng.

Bà Triệu bị người ở Đồn Công an Ôn Tuyền bắt giữ vào ngày 14 tháng 7 năm 2014 và bị giam tại trại tạm giam Hồ Lô Đảo.

Nhiều công an ở Đồn Công an Ôn Tuyền đã tới nhà bà Triệu vào ngày 5 tháng 7 năm 2017. Họ đã lấy đi một tấm hình của nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Đại Pháp cùng nhiều tài sản khác. Tuy nhiên, lúc đó bà Triệu không có nhà nên công an đã bắt chồng bà là ông Tùng Học Huy. Họ giam ông trong 15 ngày và phạt ông 500 Nhân dân tệ.

12. [Thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam] Bà Hoàng Tú Lan bị kết án

Khi bà Hoàng Tú Lan đang tặng một người qua đường một tờ lịch năm mới ở quận Tuy Dương vào ngày 15 tháng 12 năm 2017, thì bị tố giác với công an. Sau đó bà Hoàng bị bắt và nhà bà cũng bị lục soát.

Toà án Quận Tuy Dương đã đưa bà ra xét xử vào ngày 10 tháng 8 năm 2018. Dù luật sư đã biện hộ bà vô tội nhưng toà án vẫn kết án bà bốn năm tù và phạt bà 5000 Nhân dân tệ.

13. [Thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Quách Ngọc Tiêu bị bắt

Chồng bà Quách Ngọc Tiêu, ông Lưu Vĩ Đào bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2018. Bà Quách đã khoá cửa vì công an muốn vào lục soát nhà bà mà không xuất trình lệnh khám xét. Bà từ chối cho công an vào nhà cho đến khi họ có được lệnh khám nhà vào chiều muộn hôm đó.

Công an đã bắt bà Quách với lý do bà không hợp tác với họ và đưa bà tới trại tạm giam Lạc Dương vào tối hôm đó, ở đó bà bị giam trong 37 ngày, bỏ mặc ba con nhỏ của bà ở nhà một mình.

Sau khi được trả tự do, bà Quách đã cố gắng giải cứu chồng mình. Tuy nhiên, bà bị bắt lại vào tối ngày 12 tháng 9 năm 2018.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/17/373957.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/5/172721.html

Đăng ngày 14-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share