Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 25-7-2018] Ngày 22 tháng 7 năm 2018, trên trang web thoái đảng của Epochtimes đã đăng tuyên bố thoái đảng của một cảnh sát ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Người cảnh sát này đã từng nhiều lần tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công, nhưng khi anh ta tình cờ gặp lại một học viên mà trước kia anh ta từng bức hại, anh ta nhận ra rằng học viên đó không hề oán hận anh ta, mà còn nghĩ cho anh ta, thiện ý khuyên anh ta thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an và có một tương lai tươi sáng.

Cảnh giới vô tư của người học viên này đã khiến anh ta cảm động. Giờ đây, anh ta thấy rõ rằng ĐCSTQ đã mục nát và không còn hy vọng, và quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội mà anh từng gia nhập.

Dưới đây là tuyên bố thoái xuất của viên cảnh sát này:

“Tôi là hình cảnh của một đồn cảnh sát, đã từng nhiều lần tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công. Gần đây, tôi đã gặp một học viên mà trước kia từng bị chúng tôi bức hại. Anh ấy bảo tôi rằng anh ấy không hận tôi. Anh ấy nói anh ấy biết chúng tôi là những cảnh sát có lương tâm, và thực tâm hy vọng chúng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc và bình an. Ác đảng Trung Cộng bức hại Phật Pháp, bức hại người tốt, thiện lương, tín ngưỡng ‘Chân-Thiện-Nhẫn.’ Nó sẽ bị ác báo. Huống hồ ĐCSTQ tham ô hủ bại, hại nước hại dân, đã bị mục đến tận xương tủy, đừng để bị chôn cùng nó, hãy mau tam thoái bảo bình an. Tôi biết ác đảng Trung Cộng tham ô hủ bại, không còn hy vọng nữa. Đồn cảnh sát chỗ chúng tôi gần đây có đề bạt một đồn trưởng, nghe nói ông ấy đã bỏ ra một trăm vạn tệ để mua chức. Tôi từng bức hại nhiều học viên Pháp Luân Công, [song] họ vẫn thiện lương suy nghĩ cho tôi, khiến tôi cảm động. Tôi quyết định thoái xuất các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng, cũng sẽ không bức hại người tốt nữa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/25/371598.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/10/171466.html

Đăng ngày 20-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share