Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Brazil

[MINH HUỆ 8-8-2018] Ngày 4 tháng 8, nhóm Pháp Luân Công địa phương đã tham gia một hoạt động sức khỏe cộng đồng tại trung tâm thể thao của Đại học São Paulo ở Brazil. Họ đã giới thiệu môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và nhiều người tham dự đã nhân cơ hội này học các bài công pháp ngay tại đó.

e4c079a11b3b896a49f68d27d5f37405.jpg

Hướng dẫn bài tọa thiền của Pháp Luân Công cho những người tham gia sự kiện tại Đại học São Paulo

c79dd16cd8b07a5fb574e648441e562a.jpg

Hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Công cho người tham gia sự kiện tại Đại học São Paulo

764706edfaf2908c9cdad31c443cb3c0.jpg

Người tham gia học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Ngay sau khi các học viên Pháp Luân Công bắt đầu trình diễn các bài công pháp, hơn 10 người đã cùng tham gia để học cách luyện tập.

Các học viên đã tổ chức bốn buổi hướng dẫn cho những người quan tâm. Khi khép lại hoạt động này, đã có hơn 50 người học toàn bộ 5 bài công pháp. Còn có nhiều người nhận tờ rơi thông tin và tìm hiểu về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội ở Trung Quốc.

Một phụ nữ có tên Vanessa đến từ Rio Claro, một thành phố cách São Paulo khoảng 170 km. Khi cô đến nơi thì các học viên đã hướng dẫn đến bài công pháp thứ năm. Cô đã tập hợp một nhóm những người quan tâm nữa lại để cùng học các bài công pháp từ đầu. Cô vô cùng thích học các bài công pháp này nên muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Nhiều người đã học các bài công pháp nói với các học viên rằng họ đã cảm nhận được năng lượng và thấy nội tâm rất an hòa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/8/372196.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/11/171474.html

Đăng ngày 15-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share