Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Bắc Carolina

[MINH HUỆ 4-8-2018] Ngày 1 tháng 8 năm 2018, Hội chợ Sức khỏe & An toàn dành cho công nhân viên chức tiểu bang Bắc Carolina được tổ chức tại Tòa nhà Jim Graham tại Hội chợ Tiểu bang N.C. Các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia hội chợ và giới thiệu lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

Hội chợ Sức khỏe & An toàn được tổ chức mỗi năm một lần cho công nhân viên chức đang công tác và đã nghỉ hưu của tiểu bang này, cũng như gia đình của họ, nhằm phổ biến các loại thông tin về sức khỏe, y tế và an toàn lao động. Có khoảng 180 nhà triển lãm, gồm các cơ quan chính phủ, các công ty và các tổ chức phi chính phủ.

7e397656479e1f7c47bc9c215667ab05.jpg

Mọi người học các bài công pháp Pháp Luân Công tại Hội chợ Sức khỏe & An toàn 2018 cho người lao động của tiểu bang Bắc Carolina

Hơn 3.000 người đã tham dự sự kiện năm nay. Rất nhiều người đến quầy Pháp Luân Đại Pháp xem các học viên giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện cả thân lẫn tâm truyền thống Trung Hoa này.

Nhiều người đã nhận tờ rơi Pháp Luân Công và thử tập các bài công pháp trong hội chợ. Vì có quá nhiều khách tham quan thích học Pháp Luân Công nên các học viên dồn lại, dạy nhiều người cùng một lúc.

Một nhân viên tiểu bang dừng chân cho hay ông cũng hay ngồi thiền. Ông quan tâm đến Pháp Luân Công và đã học bài công pháp thứ nhất. Ông cho biết ông sẽ học bốn bài công pháp còn lại qua các tài liệu hướng dẫn trên mạng. Khi nghe nói đến Pháp Luân Công đang bị đàn áp ở Trung Quốc, ông nói rằng “Họ [Đảng Cộng sản Trung Quốc] phải sợ Pháp Luân Đại Pháp vì có quá nhiều người theo học.”

Cô Belinda Edwards, làm việc ở Sở Giao thông Vận tải, lắng nghe giới thiệu về Pháp Luân Công và nói rằng đó là những gì cô ấy đang tìm kiếm. Cô nói rằng cô cảm thấy tuyệt vời sau khi học bài công pháp thứ nhất. Belinda để lại số điện thoại và đề nghị các học viên liên lạc với cô, vì cô thích tập luyện Pháp Luân Công.

Anh Krish Allu, làm việc ở Sở Y tế, đã tìm hiểu về Pháp Luân Công hồi đầu năm nay tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (ngày 13 tháng 5). Anh cho biết lần nào luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, anh cũng thấy lưng đỡ đau hẳn.

Nhiều người đã bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công sau khi nghe nói môn này được dạy miễn phí tại một công viên địa phương. Họ còn cho biết họ sẽ đọc thêm về pháp môn này trên mạng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/4/372057.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/5/171393.html

Dịch ngày 07-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share