Viết bởi một đệ tử tại Trung quốc

[Minh Huệ] Bà Zhang Minqiu là một đệ tử Pháp Luân Công tại Bắc kinh, chừng 60 tuổi. Bà ta bị chết vào mùa thu năm 2002 vì bị tra tấn tại No.6 Group, First Section, Fifth Ward, Beijing Labor Camp Distribution Center (chi tiết không được biết).

Vào ngày 22 tháng 8 năm 2002, tôi thấy bà Zhang Minqiu. Đầu óc bà ta không rõ ràng mấy vì bị tra tấn tại trại cưỡng bức lao động. Bà ta được đưa đến Tiantanghe Hospital vào tháng 9 năm 2002. Tù nhân nghiện ngập Gao Lei (nữ) có kể lại bà Zhang bị tra tấn tại bệnh viện.

Công an sợ bị trách nhiệm cho cái chết của bà ta, vì thế họ đưa bọn tù nhân nghiện ngập mà đã chứng kiến sự thật làm tờ giấy báo cáo. Các tù nhân tại 5th Ward Liu Yuping (nữ) and Tu Li (nữ), và những người có đánh đập bà Zhang Minqiu. Trại trưởng Wang Chao (nữ) và công an Lao Zhang (nữ) và trại trưởng trại 6 Wang cũng tham gia vào tra tấn bà ta.

11-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/11/86317.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/15/53498.html.

Dịch ngày 16-10-2004, đăng ngày 17-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share