[MINH HUỆ 9-5-2018] Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm thứ 19, ngày 13 tháng 5, 2018, bốn thành phố ở Ontario, Canada đã ban hành tuyên bố tôn vinh những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp. Các nhà lãnh đạo cộng đồng đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cũng như gửi lời chúc mừng lễ kỷ niệm này.

1d8ba1245869b4d7afbe22dd5a059783.jpg

Thị trưởng thành phố Milton, ông Gordon Krantz

97594f766f6c61ff3039b0eaeb76b07e.jpg

Tuyên bố của thị trưởng thành phố Milton về Ngày Pháp Luân Đại Pháp

“Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, đã được công nhận trên toàn thế giới, nhận được hàng ngàn giải thưởng vì sự phát triển một xã hội hòa hợp thông qua phương thức tu luyện tự thân truyền thống của Trung Quốc, một phương thức tu luyện hướng dẫn mọi người đề cao các phương diện về tinh thần, đạo đức và thể chất”, ông Gordon Krantz, thị trưởng thành phố Milton đã viết trong tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5, 2018 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Milton.

ed0ef504b00e86cfa171d9853a8ebb3d.jpg

Ông Rob Burton, thị trưởng thành phố Oakville

6446fe190e310543206538fb54335d02.jpg

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thị trưởng Rob Burton

Thị trưởng Rob Burton viết trong tuyên bố của ông rằng “vượt qua mọi rào cản về sắc tộc và văn hóa, Pháp Luân Đại Pháp bao dung hết thảy người dân ở mọi lứa tuổi, từ mọi giai tầng xã hội và các đoàn thể tôn giáo;”

Bản tuyên bố còn ghi: “trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên trì giải pháp hòa bình trước các xung đột và nỗ lực hoằng dương một lối sống lành mạnh, viên dung và hòa ái tới người dân thế giới đã làm xúc động tâm can của những người lương thiện.”

8dc0a0b5b1bec43c88f12d08d267a30d.jpg

Thị trưởng North Bay, ông Al McDonald

27e5ce8567e38023dd25b17c2258443f.jpg

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại North Bay

Tuyên bố của thị trưởng Al McDonald ghi nhận: “lòng từ bi và nhẫn nại to lớn của các học viên Đại Pháp đã chạm tới trái tim của những người lương thiện trên khắp thế giới.”

5f6c0aaa2360bf238dc29fc80881d447.jpg

Thị trưởng Amherstburg, ông Aldo DiCarlo

4882e66cc4c7fa7eb0b411d74a009202.jpg

Tuyên bố Tháng 5 năm 2018 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Amherstburg

Tuyên bố ghi rõ: “Đảng Bảo thủ Canada sẽ luôn bảo vệ những nhóm tôn giáo thiểu số đang chịu bức hại trên toàn thế giới. Nhân quyền, bao gồm quyền thực hành tôn giáo của mỗi người sẽ luôn là ưu tiên của Đảng chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/9/365643.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/10/169762.html

Đăng ngày: 14-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share