[MINH HUỆ 9-5-2018] Nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng, thị trưởng thành phố Ottawa, ông Jim Watson, đã ban hành tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2018 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa. Bản tuyên bố ca ngợi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

29cde487f2cfbd2aafd3ed0dd122d80d.jpg

Tuyên bố ghi nhận “vượt qua mọi ranh giới về chủng tộc và văn hóa, Pháp Luân Đại Pháp bao dung hết thảy người dân ở mọi lứa tuổi, mọi giai tầng xã hội và đoàn thể tôn giáo… Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng với công chúng tại Ottawa sẽ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp với các màn biểu diễn âm nhạc, vũ đạo, ca hát, và các hoạt động lễ hội khác.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/9/365644.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/10/169781.html

Đăng ngày: 14-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share