Bài viết của Thái Cúc, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 8-5-2018] Thượng viện tiểu bang New York đã nhất trí thông qua Nghị quyết 4488 chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới Thường niên lần thứ 19 được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2018. Đây là năm thứ 8 liên tiếp Thượng viện tiểu bang New York thông qua nghị quyết công nhận sự kiện đặc biệt này.

299555c5b3818db6facfd3ce8cd671d4.jpg

28b105d07ecd4848416f33348806f98b.jpg

53b2a52830d78ecfc101f64544fc6b1b.jpg

96bbb9920ffe9015d595254caace1dd6.jpg

Nghị quyết 4488 của Thượng viện tiểu bang New York tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19 được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2018

Kể từ giữa tháng 4, các quan chức từ liên bang, tiểu bang, hạt và thành phố của tiểu bang New York đã đưa ra hơn 100 tuyên bố tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp và việc này đã được thực hiện trong suốt 26 năm qua. Những tuyên bố này cũng nêu rõ Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Dựa trên việc luyện tập 5 bài công pháp và thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, Pháp Luân Công đã được đón nhận ở hơn 100 quốc gia trên thế giới, với những bài giảng đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng. Để biết thêm thông tin, có thể truy cập trang web: www.falundafa.org.

491405a8ee1a5d86b4e489eb7a70f025.jpg

Theo sáng kiến của Nghị sỹ John J. Bonacic ở Khu vực Bầu cử Thượng viện thứ 42, Nghị quyết này đã được 22 Thượng Nghị sỹ đồng bảo trợ và nhất trí thông qua

Theo sáng kiến của Nghị sỹ John J. Bonacic ở Khu vực Bầu cử Thượng viện thứ 42, Nghị quyết này đã được đồng bảo trợ bởi 22 Thượng Nghị sỹ, bao gồm Amedore, Avella, Bailey, Boyle, Breslin, Brooks, Carlucci, Comrie, DeFrancisco, Golden, Griffo, Hamilton, Jacobs, Lanza, Larkin, Lavalle, Marcellino, Ortt, Persaud, Ranzenhofer, Savino, và Tedisco.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/8/365599.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/9/169691.html

Đăng ngày 14-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share