Được viết bởi một người không phải là học viên sống ở thành phố Trường Xuân, Trung quốc

[Minh Huệ] Ở tuổi 53, tôi là một công nhân Nhà máy ô tô đệ nhất Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng tôi có thể thấy được tình huống rất rõ ràng. Tôi không tin những tuyên truyền của chế độ họ Giang một chút nào. Tôi thông cảm với những người tập Pháp Luân Công và cố gắng hết sức để giúp đỡ và ủng hộ họ.

Khi tôi còn ở trong quân đội, tôi đã bị thương ở lưng do bị ngã. [Kể từ đó] thỉnh thoảng tôi bị đau lưng trong nhiều năm trời. Đầu tháng 6/2004, tôi lại bị đau gần 10 ngày. Khoảng 3 giờ sáng ngày 10/6, cơn đau trở nên rất nghiêm trọng. Nó khó chịu đến mức tôi bị toát mồ hôi và người lạnh toát. Đột nhiên, tôi nhớ ra những điều mà những người tập Pháp Luân Công bảo tôi: hãy đọc nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp Tốt” và “Chân-Thiện-Nhẫn Tốt”. Họ bảo tôi rằng làm như vậy sẽ đem lại thiên phúc cho tôi. Vì vậy tôi bắt đầu đọc nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp Tốt” và “Chân-Thiện-Nhẫn Tốt”. Đột nhiên tôi cảm thấy nóng ở lưng, như thể là đang nằm trên một cái đệm sưởi điện. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy rằng, có một vật hình ống rộng 6 inch đang đẩy lửa ra khỏi lưng tôi. Việc đó diễn ra trong khoảng hơn 10 phút, và sau đó lưng tôi hoàn toàn hết đau. Tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi.

Hôm 13/6, tôi gặp một số người tập Pháp Luân Công và nói với họ về việc đó. Tôi viết lại kinh nghiệm này của tôi để chia sẻ sự mầu nhiệm này của Đại Pháp với mọi người. Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa có thể nhìn thấy được những bịa đặt của bọn Giang và cũng có thể trải nghiệm được sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

20-6-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/21/77571.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/7/15/50251.html.

Dịch và đăng ngày 16-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share