Bài viết của một học viên tại Ai-len

[MINH HUỆ 6-1-2018] Gần đây tôi đã đọc một bài viết trên trang Minh Huệ Net tiếng Anh có tựa đề: “Thư ngỏ gửi người dân Thượng Hải”.

Bài viết mô tả cuộc bức hại một học viên Pháp Luân Công dũng cảm, bà Bạch Căn Địa, người đã mất đi sinh mạng sau nhiều năm bị tra tấn và giam cầm vì đức tin của mình.

Vào ngày Giáng sinh năm 2017, tôi có cảm hứng đọc lại bài viết “gửi người dân Thượng Hải” này và có ý để cho các học viên ở đó biết rằng thế giới biết đến hoàn cảnh của các bạn, và để các bạn biết rằng thế giới đang không ngừng có những hành động và không đứng yên trong khi các bạn chịu khổ nạn.

Các học viên ở đây đã tích cực thu thập chữ ký thỉnh nguyện trong năm 2017 khắp các quận và thành phố của Ai-len. Đây là một phần công việc liên tục của chúng tôi trong nhiều năm.

Tháng 9 năm 2016, một nhóm các học viên ở đây đã bắt đầu cái mà chúng tôi gọi là Dự án Hội đồng, và nó đã tiếp tục diễn ra trong suốt năm 2017. Thực chất, kế hoạch của chúng tôi là liên lạc với tất cả các nghị viên được bầu, trong tất cả các quận và 31 hội đồng thành phố ở Ireland. Các quận và hội đồng thành phố đều gần gũi và làm việc trực tiếp với người dân Ai-len. Mục tiêu của dự án này là nói chuyện với từng người trong số họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và đề nghị họ đưa ra một nghị quyết lên án cuộc bức hại và thông lệ thu hoạch tạng sống của chế độ ở Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công và những người khác.

Dự án này tự thân nó là một dự án lớn và chúng tôi đã đạt được nhiều thành công. Mỗi quận và hội đồng thành phố đều là một câu chuyện. Chúng tôi dự định đưa lên Minh Huệ Net một báo cáo toàn diện về Dự án Hội đồng, sau khi hoàn thành.

Tuy nhiên, vì sự dũng cảm kiên định của các học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải, đặc biệt là bà Bạch Căn Địa, tôi muốn cho các bạn biết về thành công của sứ mệnh đó của chúng tôi với hai hội đồng có mối quan tâm và liên quan trực tiếp đến các bạn.

Cork là thành phố lớn thứ ba ở Ai-len. Nó nằm ở quận Cork, quận lớn nhất ở Ai-len. Họ có hai hội đồng riêng biệt, một hội đồng thành phố và một hội đồng quận. Người dân Thượng Hải có lẽ biết rằng Cork và Thượng Hải là hai thành phố kết nghĩa từ năm 2005.

Các học viên đã thực hiện hai hành trình xe hơi xuyên thành phố Cork vào năm 2016. Hành trình thứ nhất là một chuyến đi tiền trạm để hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công cho công chúng. Hành trình thứ hai là một chuyến đi để thu thập chữ ký thỉnh nguyện trong thành phố và giảng chân tướng cho người dân ở đó. Từ tháng 1 năm 2017, chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng cho tất cả 31 thành viên hội đồng trong Hội đồng thành phố Cork. Chúng tôi đề nghị các nghị viên dự thảo một nghị quyết thể hiện quan điểm đạo đức của người dân Cork về những vấn đề nghiêm trọng này.

Nghị quyết đó đã được đệ trình và sau đó được Hội đồng thành phố Cork nhất trí thông qua vào tháng Một năm ngoái. Quá trình đưa ra nghị quyết đều được sự ủng hộ của tất cả các bên, nó đã được bàn bạc và thông qua một cách suôn sẻ.

Chúng tôi đã giảng chân tướng cho tất cả 55 ủy viên hội đồng tại Hội đồng quận Cork vào tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2017. Có một số chậm trễ về mặt kỹ thuật trong quá trình dự thảo nghị quyết, nhưng các nghị viên đều cảm thấy lo lắng về nạn thu hoạch tạng sống và tình cảnh của các học viên Pháp Luân Công và những người khác ở Trung Quốc, và mong mỏi hoàn thành việc ban hành nghị quyết này. Đây là một tình huống li kỳ vì nghị quyết được dự thảo bởi một người vô thần. Trước cuộc bỏ phiếu, tất cả các nghị viên đều đã được giảng chân tướng. Các bên đều hoàn toàn ủng hộ dự thảo. Hội đồng quận Cork nhất trí thông qua dự thảo vào ngày 12 tháng 6 năm 2017. Các thành viên Hội đồng thành phố đã lần lượt tự nguyện bày tỏ quan điểm của người dân Cork đối với một phái đoàn thương mại từ Thượng Hải đang đến thăm thành phố.

Dưới đây là nội dung của dự thảo nghị quyết đã được đệ trình và nhất trí thông qua của cả Hội đồng thành phố Cork và Hội đồng quận Cork.

Nghị quyết của Hội đồng thành phố Cork:

Kêu gọi chính phủ Ai-len phê chuẩn, càng sớm càng tốt, Công ước chống buôn lậu tạng người đã được Hội đồng Châu Âu thông qua vào ngày 9 tháng 7 năm 2014 để hình sự hóa các vụ cấy ghép tạng bất hợp pháp. Chính phủ Ailen đã ký kết Công ước này nhưng vẫn chưa phê chuẩn nó.

Kêu gọi Ủy ban Đối ngoại *Oireachtas tiếp tục làm theo cam kết của Tiểu ban Nhân quyền Oireachtas để “điều tra đến mức tối đa có thể”, các báo cáo liên tục, đáng tin cậy về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng và sự lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng khác đối với các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc

Kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng sống từ các tù nhân lương tâm. Và thả tất cả những học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ bất hợp pháp ở Trung Quốc.

*Oireachtas tiếng Ai-len nghĩa là Nghị viện

Xuất phát từ thành công trên toàn quốc của Dự án Hội đồng, Chính phủ Ai-len hiện đang soạn thảo một dự luật cho phép phê chuẩn Công ước Châu Âu về chống buôn lậu tạng người, và cấm du lịch ghép tạng từ Ai-len. Và vào ngày 6 tháng 7, Nghị viện Ai-len, Uỷ ban chung về Ngoại giao và Thương mại, và Quốc phòng đã mời một nhóm đặc biệt các chuyên gia pháp lý và y tế trong và ngoài nước Ai-len tham dự một phiên điều trần, để có được bằng chứng về thông lệ man rợ cưỡng bức thu hoạch tạng sống ở Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công.

Người dân Trung Quốc và Ai-len đã mãi là bạn bè và không có gì thay đổi điều đó. Dự án Hội đồng là hướng đến Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/6/167493.html

Đăng ngày 13-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share