[MINH HUỆ 01-08-2009] Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm hơn về tình trạng lạm dụng nhân quyền và đàn áp tự do tín ngưỡng của ĐCSTQ. Ngày 23 tháng 7 năm 2009, ông Domenico Scilipotu nguyên Thượng nghị sĩ Đảng Giá Trị Ý (Italian Values Party-IDV) đã có một bản thông cáo báo chí tại Rome, lên án hành động lạm dụng nhân quyền của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công. Ông Domenico đã gọi tư cách của ĐSCTQ là “ô nhục”.

2009-7-31-scilipoti-01--ss.jpg
Ông Domenico Scilipoti, Thượng nghị sĩ Đảng Giá Trị Ý

Trong bản thông cáo báo chí, ông Domenico Scilipoti cho rằng việc ĐCSTQ xâm phạm các nhân quyền cơ bản được công nhận trên toàn thế giới là hành động đáng hổ thẹn. “Sự phân biệt đối xử và đàn áp, bức hại của ĐCS đối với học viên Pháp Luân Công, những người tin vào Chân Thiện Nhẫn là không thể chấp nhận được. Mỗi ngày, các học viên Pháp Luân Công, bất kể nam nữ, già trẻ, đều bị đánh đập và chịu đựng mọi sự ngược đãi, lạm dụng trong nhà tù. Chế độ cộng sản Trung Quốc còn thiết lập một ban đặc biệt chỉ với mục đích bức hại học viên Pháp Luân Công. Quyền lực của nó nằm ngoài cả Hiến pháp và các cơ quan nhà nước khác.

Ông kêu gọi chính phủ Italia và chính phủ các nước Châu Âu thiết lập sứ mệnh ngoại giao để hội đàm với chế độ Cộng sản Trung Quốc, cần phải khuyến khích nó tôn trọng các nhân quyền cơ bản và thừa nhận rằng con người sinh ra có quyền bình đẳng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/5/109775.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/1/205712.html
Đăng ngày: 05-08-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share