Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-9-2017] Ông Hoạt Liên Hữu. Một học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân bị cầm tù phi pháp và ông đã tuyệt thực trong 18 tháng qua. Ông liên tục bị bức thực và tra tấn.

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, vợ ông, bà Điền Tông Lệ đã đệ đơn kiện nhà tù lên Toà án Nhân dân Tối cao Thiên Tân sau khi đã bị Toà án Nhân dân Trung cấp Số 1 Thiên Tân trả lại đơn kiện vào tháng 7.

Bà Điền Tông Lệ, vợ ông Hoạt Liên Hữu đã đệ đơn khiếu nại đến Toà án Nhân dân Tối cao Thiên Tân.

Ngày 14 tháng 4 năm 2016, ông Hoạt bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Để biết chi tiết về việc ông bị tra tấn từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, xin xem bài Một người đàn ông ở Thiên Tân bị bức thực đã một năm và đang tiếp tục bị bức hại, gia đình và luật sư nộp hồ sơ khiếu kiện nhà tù.

Trong khi đang chuẩn bị đơn kiện đầu tiên, bà Điền đã đến Toà án khu Bắc Khu vào tháng 4 năm 2017 để xem hồ sơ của chồng bà. Chính quyền chỉ cho bà đọc một phần của hồ sơ. Tuy nhiên vào ngày 20 tháng 4 năm 2017, bà đã đệ đơn kiện lên Toà án Nhân dân Trung cấp Số 1 Thiên Tân.

Ngày 10 tháng 7 năm 2017, bà lại đến thăm chồng. Ông Hữu bị trói vào một xe lăn do một tù nhân đẩy đi, người này được quản lý nhà tù chỉ định để giám sát chặt chẽ các học viên.

Vương Đại Chí, một trong những tù nhân giám sát đã bức thực ông Hoạt bằng thực phẩm chứa chất lỏng không rõ nguồn gốc có mùi như chất tẩy uế và xà phòng.

Bà Điền và con gái lại đến thăm ông Hoạt vào ngày 22 tháng 8 năm 2017. Họ phát hiện hai tai ông bị thương do các lính canh trói chặt một chiếc mặt nạ vào mặt ông trong một tháng để ngăn ông phun ra những thứ mà họ bức thực ông. Ông đã không được tắm trong 15 ngày.

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, bà Điền đã đệ đơn kiện nhà tù lên Toà án Nhân dân Tối cao Thiên Tân.

Cá nhân tham gia bức hại ông Hoạt:

Hầu Kim Chuyên (侯金砖), Chánh án Toà án Nhân dân Trung cấp Số 1 Thiên Tân: +86-22-27506518


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/27/354229.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/15/166066.html

Đăng ngày 9-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share