Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Seattle

[MINH HUỆ 22-7-2017] Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Thị trưởng Edward Murray của thành phố Seattle thuộc bang Washington đã tuyên bố ngày 20 tháng 7 năm 2017 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố. Bản tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và ca ngợi những nỗ lực của các học viên trong việc phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kéo dài suốt 18 năm qua.

Bản tuyên bố có nội dung: “Xét rằng, từ năm 1999, rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại vì đức tin của họ; và

“Xét rằng, sự can đảm của các học viên Pháp Luân Công, trong khi bị bức hại nghiêm trọng nhất, vẫn đứng lên bảo vệ giá trị của mình đã cho thế giới thấy những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, cũng như những phẩm chất quý giá của con người; và

“Xét rằng, ngày 13 tháng 6 năm 2016 là ngày Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 343 lên án cuộc đàn áp có hệ thống nhắm vào Pháp Luân Công; và

“Xét rằng, ngày 20 tháng 7 năm 2017 đánh dấu 18 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài cho đến ngày nay; và

“Vì vậy, tôi, Edward B. Murry, Thị trưởng Thành phố Seattle, trân trọng tuyên bố rằng ngày 20 tháng 7 là ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố.”

b978f98d0bde1717fa8ed606c03dc5a9.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/22/351488.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/23/164754.html

Đăng ngày 27-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share