[MINH HUỆ 8-6-2017] Ngày 24 tháng 5 vừa qua, Thị trưởng và các ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố Chicago đã ban hành một nghị quyết nhằm vinh danh Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khu vực Trung Mỹ và các học viên của Hiệp hội, cũng như những người ủng hộ nỗ lực của họ đối với môn tu luyện này suốt 25 năm qua.

Nghị quyết này được đề xuất bởi ông Brendan Reilly, ủy viên Hội đồng Thành phố đại diện khu số 42, gồm một số khu mua sắm và các điểm tham quan du lịch.

c629e043cae6baed82cde32e2c2c44d8.jpg

cb5aa8e0322b99da9dce6cfd37f219fd.jpg

Nghị quyết ghi nhận triết lý về đạo đức và ảnh hưởng tích cực của Pháp Luân Công đối với sức khỏe và tinh thần của các học viên, cũng như những đóng góp của họ cho cộng đồng địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/8/349323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/17/164306.html

Đăng ngày 23-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share