Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-7-2017] Từ lâu tôi đã muốn viết lời cảm ơn các học viên đang làm việc tại Đài Phát thanh Minh Huệ. Các chương trình phát thanh của Minh Huệ đã phát huy tác dụng trợ giúp rất lớn cho nhiều học viên và những người khác.

Mẹ tôi bị mù. Trước đây, chúng tôi thường phải in Tuần báo Minh Huệ ra rồi sau đó đọc cho bà nghe. Tuần báo Minh Huệ là một ấn bản với các bài chia sẻ chọn lọc của các học viên và các báo cáo về cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công. Việc này thường chiếm dụng rất nhiều thời gian.

Đài phát thanh Minh Huệ đã phát huy tác dụng trợ giúp cực lớn đối với chúng tôi! Nó đã cung cấp một phiên bản âm thanh của Tuần báo Minh Huệ vào thứ ba hàng tuần, một vài ngày sau khi Tuần báo được xuất bản. Nó cũng cung cấp các câu chuyện về tu luyện cũng như những chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên.

Tôi đã tải các chương trình này về cho mẹ và các học viên khác. Nhiều người trong số họ đã nghe các chương trình này trong khi họ làm việc nhà hoặc trên đường đi làm.

Mẹ tôi thích nhất chương trình “Hồi ức về Sư phụ tôn kính”.

Trong câu chuyện Học viên Đại Liên kể lại những ngày trân quý bên Sư phụ (Phần 3), một học viên đã kể lại lần đi theo Sư phụ đến núi Nga Mi và núi Thanh Thành ở Thành Đô.

Sư phụ đã nói:

“Nhìn tôi có vẻ thoải mái, nhưng thực tế tôi đang gánh chịu nghiệp lực to lớn cho các học viên. Tôi phải giải quyết vô số những mâu thuẫn và món nợ của chư vị trong lịch sử. Cảm giác như có ba ngọn núi lớn đang đè lên tôi. Thật khó để tôi cất từng bước. Nhưng nếu tôi không gánh chịu nghiệp lực cho các học viên, không ai trong các vị có thể tu luyện.” (“Học viên Đại Liên kể lại những ngày trân quý bên Sư phụ – Phần 3”)

Mẹ tôi nghe Chương trình phát thanh Minh Huệ mỗi ngày và bà thường xúc động đến rơi nước mắt. Bà kể lại một số câu chuyện cảm động cho gia đình chúng tôi. Bà cũng kể những câu chuyện đó cho những người khác để giúp họ hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Bà lấp những khoảng thời gian trống của mình bằng cách nghe các câu chuyện khác để tham khảo.

Đài Phát thanh Minh Huệ đã phát huy tác dụng trợ giúp rất lớn đối với mẹ tôi và các học viên khác để làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/3/350533.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/20/164713.html

Đăng ngày 24-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share