[MINH HUỆ 21-6-2017]

Huyện Chu Nhai Trung Quốc thời xưa (Thị trấn Long Đường, khu Quỳnh Sơn, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam ngày nay), có mẹ kế con chồng tranh nhau chết để bảo vệ người kia, thiện niệm của hai người đã cảm động cả quan phủ.

Hai mẹ con này là vợ kế và con gái của vợ trước của huyện lệnh huyện Chu Nhai.

Con gái của huyện lệnh Chu Nhai 13 tuổi. Huyện Chu Nhai có nhiều ngọc trai. Mẹ kế của cô xâu ngọc trai thành chuỗi, buộc ở cánh tay.

Sau đó, huyện lệnh qua đời, hai mẹ con đưa quan tài huyện lệnh từ nơi ông nhậm chức trở về quê. Pháp luật lúc đó quy định, người giấu ngọc trai trong hộp, lén vận chuyển ra khỏi cửa ải, sẽ bị xử tội chết.

Do đó, mẹ kế vứt vòng tay ngọc trai đi. Con trai ruột mẹ kế 9 tuổi, không hiểu sự đời, nhặt lại những vòng ngọc trai, bỏ vào hộp nữ trang của mẹ, mọi người đều không biết.

Đến khi quan viên cửa ải lục soát, lục ra vòng ngọc trai từ hộp nữ trang. Viên lại nói: “Ai chịu trách nhiệm về việc này?”

Cô con gái cho rằng mẹ kế của cô đã bỏ vào trong hộp nữ trang, để cứu mẹ kế, bèn nói: “Cha tôi không may qua đời, Mẹ kế tôi tháo từ cánh tay vòng ngọc trai vứt đi. Tôi trong lòng cảm thấy vứt đi tiếc quá, nên nhặt lại, bỏ vào trong hộp nữ trang của mẹ kế. Mẹ kế không biết.”

Mẹ kế tin là như vậy, thương tiếc con chồng, bèn nói: “Những ngọc trai này, là tôi buộc ở cánh tay. Chồng tôi bất hạnh qua đời. Tôi cởi vòng tay ra, lòng không nỡ vứt đi, nên bỏ vào trong hộp. Tôi đáng chịu tội chết”. Do vậy mà khóc đau đớn, người ngoài đều vì vậy mà động lòng. Viên lại cửa ải cầm bút, trên hồ sơ không thể viết nổi một chữ. Viên quan cửa ải lặng lẽ tuôn lệ, trọn một ngày mà vẫn không thể ra phán quyết thư, bèn nói: “Mẹ kế con chồng có ân nghĩa như thế này, tôi thà bị liên lụy truy cứu trách nhiệm, chứ không nỡ tống đạt công văn phán quyết có tội”. Sau đó qua hỏi han, mới biết là bé trai 9 tuổi chưa hiểu sự đời, đã lẳng lặng bỏ vào hộp nữ trang.

Tài liệu tham khảo: “Phòng nhân sự 56, quyển 415 Thái bình ngự lãm” của Lý Phưởng đời Tống


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/21/349845.html

Đăng ngày 18-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share