Bài viết của các học viên ở Mexico

[MINH HUỆ 8-12-2016] Diễn đàn với chủ đề “Pháp Luân Công—Cải thiện sức khỏe cả tâm lẫn thân” được tổ chức tại Hạ nghị viện hôm 25 tháng 11 năm 2016 vừa qua ở thành phố Mexico của Mexico. Các học viên giới thiệu với các hạ nghị sỹ rằng Pháp Luân Công mang đến những cải biến tích cực cho các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới cũng như lợi ích cho xã hội trên diện rộng.

Với 500 đại biểu liên bang, Hạ nghị viện là viện thấp hơn của Quốc hội Mexico. Ban đầu các thành viên lắng nghe các học viên giới thiệu về văn hóa Trung Hoa cổ xưa, và văn minh tiền sử của Mexico, và sự kết nối của chúng tới thiên nhiên và địa cầu này.

2016-12-7-mexico-report_01--ss.jpg

Học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại Hạ nghị viện hôm 25 tháng 11 năm 2016

Tiếp theo là tập trung vào thảo luận về nhân quyền và nhân văn, các diễn giả thông tin rằng các học viên bị bức hại tàn khốc ở Trung Quốc kể từ năm 1999, trong đó có việc bị cưỡng bức mổ cướp tạng. Họ chỉ ra rằng thông qua việc đàn áp Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, Giang Trạch Dân và chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang xói mòn nhân quyền và nhân văn của nhân loại.

2016-12-7-mexico-report_04--ss.jpg

Một học viên phát biểu tại hội thảo

Phiên hội thảo cuối cùng xoay quanh chủ đề lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công. Nhiều cuộc điều tra chỉ ra rằng pháp môn này giúp đề cao cả sức khỏe thể chẫn lẫn tâm tính của người dân của nhiều quốc gia. Các quan chức thảo luận về việc có thể giới thiệu pháp môn này được giới thiệu đến các trường học, cộng đồng dân cư, hoặc các hệ thống chăm sóc sức khỏe.

2016-12-7-mexico-report_03--ss.jpg

2016-12-7-mexico-report_05--ss.jpg

Các đại biểu liên bang học các bài công pháp từ các học viên Pháp Luân Công tại Hạ nghị viện

Pháp Luân Công được giới thiệu ở Mexico năm 2001, và kể từ đó, các học viên giới thiệu với mọi người về pháp môn tu luyện này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Thu hoạch Nhân thể, một bộ phim tài liệu nói về cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc được công chiếu ở Đại học Tự trị Quốc gia Mexico hôm 24 tháng 8 năm 2016. Tờ The Independent Singapore đã đưa tin rằng hàng trăm cảnh sát tập trung về thành phố Mexico hồi tháng Bảy để luyện Pháp Luân Công như một cách thức để dẹp yên bạo lực.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/8/338675.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/9/160269.html

Đăng ngày 14-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share