[MINH HUỆ 11-4-2017] Một ngày nọ, tôi đưa tờ rơi về Pháp Luân Công cho một người đàn ông lớn tuổi và giảng chân tướng cho ông ấy về cuộc bức hại sai trái. Ông ấy nắm tay tôi và xúc động nói: “Cuối cùng tôi đã tìm được một người mà tôi có thể tin tưởng!

Pháp Luân Công đề cao giá trị Chân-Thiện-Nhẫn và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì xúi giục những điều ngược lại, nên ai cũng có thể phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu. Trong tất cả các cuộc vận động của ĐCSTQ, nó đã kích động quần chúng tranh đấu và giết hại lẫn nhau để nó có thể giữ quyền lực. Chỉ có nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Sư phụ Lý mới có thể cứu Trung Quốc.”

Ông ấy giải thích với tôi: “Tại sao tôi không phải là một học viên của một pháp môn tốt như vậy? Bởi vì tôi muốn là một người ngoài cuộc để khi nói cho mọi người biết Pháp Luân Công tốt ra sao thì không ai có thể nói là tôi thiên vị được. Tôi không sợ khi nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.”

Ông ấy dặn tôi phải nhớ tên ông, thời gian và ngày mà chúng tôi nói chuyện. “Nếu một ngày nào đó anh gặp Sư phụ Lý thì hãy chuyển lời hỏi thăm của tôi đến Ngài. Hãy nói với Ngài rằng tôi rất biết ơn vì Ngài đã mang nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đến cho nhân loại. Đó là con đường duy nhất để cứu đất nước Trung Quốc đang ngày càng suy đồi về mặt đạo đức.

“Ước nguyện lớn nhất của tôi là Ngài sẽ quay về Trung Quốc. Tôi sẽ luôn luôn ủng hộ Pháp Luân Công và tin rằng chính sẽ thắng tà.”

Ông ấy nói với tôi rằng đây là ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời ông: “Cuối cùng tôi đã nói ra được những gì mình đã giữ kín trong 10 năm qua.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/11/345358.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/20/162902.html

Đăng ngày 5-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share