Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Latvia

[MINH HUỆ 20-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Latvia đã tổ chức các hoạt động trong một công viên gần trường Đại học Latvia để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và 25 năm Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra công chúng. Rất nhiều người đã đến tham dự và có cơ hội để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

ada574745b47ce4227635bf569f04b1b.jpg

b50223319eb9ecfbb44e3d021ae53d58.jpg

Latvia: Nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại mà pháp môn vẫn còn đang phải đối mặt tại Trung Quốc

Khách bộ hành đã dừng lại để xem màn biểu diễn các bài công pháp [của các học viên] và đọc các tấm bảng thông tin thể hiện sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp khắp nơi trên thế giới, cũng như những lợi ích mà pháp môn mang đến.

77af908762bd0ff6df78c7cf0ba90959.jpg

8752a9cea6b0d623f55fda772527671b.jpg

559552e98b4221f9a1d8773906d14566.jpg

Các học viên giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại pháp môn này


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/20/348486.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/21/163936.html
Đăng ngày 26-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share