Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 9-5-2017] Hôm 6 tháng 5 năm 2017 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung lại tại trung tâm thành phố Ma Cao nhằm yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và phản đối chuyến thăm của ông Trương Đức Giang, một trong bảy Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ.

Trương đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, theo chỉ đạo của Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ – kẻ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999 tại Trung Quốc. Trương đến thăm Ma Cao trong các ngày từ 8 đến 10 tháng 5.

59c1ce3e14a0744a9ad05ce323788fac.jpg

231dd4e2ad86d0b63ddd1ae97580021f.jpg

034521cd8d1d4790e50b8d930649aa19.jpg
Khách bộ hành đọc biểu ngữ và áp phích tại nơi các học viên tổ chức phản đối chuyến thăm Ma Cao của Trương

Trương đã theo chỉ đạo của Giang mà tích cực bức hại Pháp Luân Công. Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã lưu lại hồ sơ của 33 học viên bị tra tấn đến chết ở tỉnh Quảng Đông dưới thời Trương làm Bí thư tỉnh ủy ĐCSTQ từ tháng 11 năm 2002 đến tháng 12 năm 2007.

Theo một tài liệu chính thống, cuốn Niên Giám Tam Thủy năm 2004, có đến 1.099 học viên Pháp Luân Công bị tống giam vào Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Quảng Đông, nhưng trong năm 2003, chỉ có 153 học viên bị giam trong trại lao động này. Trương đã bị truy tố tại nhiều quốc gia vì những tội ác mà ông ta đã gây ra trong cuộc bức hại.

Sự tập trung của các học viên Pháp Luân Công ở trung tâm Ma Cao đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân địa phương và khách du lịch. Họ đã đọc thông tin trên biểu ngữ và áp phích của Pháp Luân Công. Một cựu cảnh sát về hưu mấy năm trước hoan nghênh các học viên. Ông đã biết nhiều học viên qua các cuộc kháng nghị và sự kiện nâng cao nhận thức khác của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/9/347351.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/10/163307.html
Đăng ngày 26-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share