Bài viết của Tăng Hồng và Thải Cúc phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017 là lễ kỷ niệm 25 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 18. Nhiều thành phố và quan chức đắc cử ở Hoa Kỳ đã ban hành tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” hoặc gửi thư chúc mừng đến sự kiện này.

b91905ab2a82d5d78dc790842aa97d9b.jpg

Tên các thị trưởng của 10 thành phố ban hành tuyên bố (từ trái sang phải): Todd Meier của Addison, Stephen Terrell của Allen, W. Jeff. Williams của Arlington, Jim Griffin của Bedford, Ken Shetter của Burleson, Charlotte Wilcos của Highland Village, Rudy Durham của Lewisville, Harry Larosiliere của Plano, Ray Smith của Town của Prosper, và Laura Hill của the City của Southlake.

ddf2a13db2ccad9258fe4119ed2077a4.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Todd Meier của Addison

7c06200f026d387ffa2ec47247225a8f.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Stephen Terrell của Allen

0eacbf168ceee1440ed8817f56c0baaf.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng W. Jeff. Williams of Arlington

38d1c03badc6210e206c2626a3abee25.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Jim Griffin của Bedford

25e0c70163bc5a4626eb3678b3c3747d.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Ken Shetter của Burleson

d29e5c57c5a302d3b0db40ecf9d3fa7e.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Charlotte Wilcos của Highland Village

47d629c3beeedebba0f2bebc1f07a73e.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Rudy Durham của Lewisville

4e79b962e9599cb091ece615bb4a5341.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Harry Larosiliere của Plano

b0f202f7e28b4a2374af59e8a8dee1f6.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng Ray Smith của Town of Prosper

042ba747bd0d34c6fba74301b894b8ac.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng Laura Hill của Thành phố Southlake

3361151986c8e2ebdffcaad2cbab1d47.jpg

Thư công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp của ba thành phố thuộc bang Missouri

3361151986c8e2ebdffcaad2cbab1d47.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Thành phố St. Charles

0965464f70d3c0b688a795827e0d5e1c.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Thành phố St. Peters

a37f819e9e9ff8afd18bdb832b3d63c5.jpg

Tuyên bố của Wentzville

Thư công nhận của Thống đốc Bang Minnesota và Thị trưởng thành phố của bang

e91f119e372a9624ab1df186b034e60c.jpg

Thư chúc mừng của Thống đốc Mark Dayton

c84ba3b2bccc98b5b860f4726f0306df.jpg

Thư chúc mừng của thị trưởng thành phố Minneapolis, bang Minnesota

6f40e755f1bc1371c8ffb7cac07818bb.jpg

Thư chúc mừng của thị trưởng thành phố Richfield, bang Minnesota

49f73375f47f05de7dc7396c470b294e.jpg

Tuyên bố của thị trưởng thành phố Rochester

Thư công nhận của 56 ủy viên Hội đồngBang New York

52 ủy viên Hội đồng Bang New York đồng ký một thư chúc mừng kỷ niệm 25 năm Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Ông Steven Englebright, ủy viên Hội đồng Bang, phụ trách quận 4 là người khởi xướng bức thư này.

13ba5367fd9c6041afe190d7c6df0845.jpg

Ông Steven Englebright, Ủy viên Hội đồng Bang New York

b701937bcf98acab0a613b5d80f7deb1.jpg

51 ủy viên hội đồng cấp quận của New York đồng ký thư chúc mừng (hàng đầu, từ trái sang phải): Carmen E. Arroyo, William A. Barclay, Michael R. Benedetto, Michael Blake, Karl Brabenec, Marc W. Butler, Robert C. Carroll, Vivian E. Cook, Clifford W. Crouch, Maritza Davila, Anthony D’Urso, Patricia A. Fahy, Gary D. Finch, Michael J. Fitzpatrick, Joseph M. Giglio, Andrew Goodell, Richard N. Gottfried, Aileen M. Gunther, Steve M. Hawley, Andrew D. Hevesi , Pamela J. Hunter, Kimberly Jean-Pierre, Addie E. Jenne, Mark C. Johns, Latoya Joyner, Michael P. Kearns, Peter A. Lawrence, Joseph R. Lentol, Chad A. Lupinacci, Tom McKevitt, Michael A. Montesano, Angelo J. Morinello, Walter T. Mosley, Felix W. Ortiz, Anthony H. Palumbo, Amy R. Paulin, Crystal D. Các dân tộc Stokes, N. Nick Perry, Stacey Pheffer Amato, J. Gary Pretlow, Andrew P Raia, José Rivera, Robert J. Rodriguez, Luis R. Sepúlveda, Jo Anne Simon, James Skoufis, Daniel G. Stec, Fred W. Thiele, Jr., Michele R. Titus, Clyde Vanel và Kenneth P. Zebrowski.

eb2aee799c7f5590014baf1a213add26.jpg

Thư công nhận của Hội đồng New York

Sáu Ủy viên Hội đồng Bang New York đã gửi thư công nhận nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

8725725cd9f658471c25132bfb232e48.jpg

Sáu Ủy viên Hội đồng Thành phố New York gửi thư công nhận. Hàng đầu, từ trái sang phải: Al Graf, Andrew R. Garbarino, và Chad A. Lupinacci. Hàng thứ hai từ trái sang phải: Andrew P. Raia, Charles D. Lavine và David G. McDonough

2108103ad9101eaf246e28ea198b30e8.jpg

Thư công nhận của ông Al Graf, Ủy viên Hội đồng Bang Thành phố New York

b50ca2e023ea6a142111656e31792af9.jpg

Thư công nhận của ông Andrew R. Garbarino, Ủy viên Bang New York

af4540f87adfcdc2bad6fac615ab64d9.jpg

Thư công nhận của ông Chad A. Lupinacci, Thành viên Hội đồng Bang New York

2bbb679f08c5b594577afcac8ed96c33.jpg

Thư công nhận của ông Andrew P. Raia, Ủy viên Hội đồng Bang New York

7721053cce476414a8d0a9130256e7b6.jpg

Thư công nhận của ông Charles D. Lavine, Ủy viên Hội đồng Bang New York

57a2851e27a973dd20f11239a33940e6.jpg

Thư công nhận của ông David G. McDonough, Ủy viên Hội đồng Bang New York


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/12/347659.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/12/347661.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/12/347662.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/12/56/347424.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/13/163639.html

Đăng ngày 17-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share