Diễn tấu: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 6-5-2017]

2017-5-5-mh-flower-2--ss.jpg

Độ dài: 3 phút 36
Tác giả: Lời: Minh Tịnh, Nhạc: Tu Nhạc

Lời bài hát:

轮迴转世几千年,
進進出出为哪般?
功名利禄不长久,
世道兴衰全在天。

生命本是天上仙,
人生成败过眼烟。
是非本是前世怨,
得法破迷上青天。

(Hán Việt)

Mộng tỉnh

Luân hồi chuyển thế kỷ thiên niên,
Tiến tiến xuất xuất vi na bàn.
Công danh lợi lộc bất trường cửu,
Thế đạo hưng suy toàn tại thiên.

Sinh mệnh bản thị thiên thượng tiên,
Nhân sinh thành bại quá nhãn yên.
Thị phi bản thị tiền thế oán,
Đắc Pháp phá mê thượng thanh thiên.

(Tạm dịch)

Tỉnh mộng

Luân hồi chuyển thế qua hàng nghìn năm,
Người ta đến và đi bao lần là vì cớ chi?
Công danh và lợi lộc nào được trường cửu,
Thói đời hưng hay suy đều do Thiên định.

Sinh mệnh con người vốn là tiên trên trời,
Đời người thành hay bại cũng như mây khói,
Mỗi khổ nạn đều có lý do từ kiếp trước,
Đắc Pháp tỉnh mộng bay lên trời xanh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/6/346447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/7/163128.html

Đăng ngày 10-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share