Tác phẩm của Kim Phúc

[MINH HUỆ 6-5-2017]

6ab9eb3983e97d3660b1af07886638e7.jpg

Kích thước: 75 cm x 110 cm

Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật này là: băng tuyết tượng trưng cho cuộc bức hại của ĐCSTQ; trẻ em tượng trưng cho người tốt bụng.

Cái lạnh và băng tuyết không thể ngăn những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Những người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ đều ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Họ biết rằng “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt! Pháp Luân Đại Pháp là tốt! ”

Xin chúc mừng 25 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/6/346392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/7/163124.html

Đăng ngày 10-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share