Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-4-2017] Vào tháng 4 năm 2016 có bảy học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nghi Xương đã bị bắt giữ phi pháp. Ba trong số họ bị kết án tù. Bốn người bị đưa ra tòa nhưng không có phán quyết.

Ba học viên bị bỏ tù

Bà Cam Hồng Bình, 45 tuổi, đã bị người của Phòng 610 khu Di Lăng và Đội An ninh Nội địa thẩm vấn. Bà đã bị cấm ngủ nhiều ngày và bị đốt bằng thuốc lá khi bị ép phải thừa nhận tội mà bà không làm.

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2016, bà Cam bị xét xử tại Tòa án khu Di Lăng. Luật sư của bà đã thay mặt bà biện hộ vô tội, nhưng bà đã bị kết án bốn năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ Vũ Hán. Tòa án cũng lừa gạt gia đình bà Cam, nói rằng bà không có ý định kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Bà Trần Phát Thúy và bà Hướng Văn Lan bị xét xử tại Tòa án khu Di Lăng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016. Mỗi người bị kết án bốn năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ Vũ Hán. Gia đình họ không biết gì về các phiên xử cho đến khi nhận được văn bản kết án từ nhà tù.

Bốn học viên bị xét xử; chưa có phán quyết cuối cùng

Vào tháng 11 năm 2016, ông Dương Vĩ Quân (40 tuổi), bà Từ Xảo Linh, 50 tuổi; ông Trương Vĩnh Thắng, 50 tuổi và chị ông là bà Trương Vĩnh Hồng, 55 tuổi, đã bị xét xử tại Tòa án Cát Châu Bá, mà vẫn chưa đưa ra được phán quyết.

Theo một nhân viên tại tòa án, chánh án không muốn đóng vụ án lại vì hai học viên, ông Trương Vĩnh Thắng và bà Trương Vĩnh Hồng, không thừa nhận tội mà họ nói rằng họ không làm. Công an đã liên tục thẩm vấn hai học viên để buộc họ “thừa nhận” có phạm tội.

Ba học viên không có luật sư đại diện và phải tự biện hộ. Họ nói với tòa án rằng không có luật nào ở Trung Quốc nói rằng sở hữu các tài liệu Pháp Luân Công là phi pháp.

Nhà bị lục soát

Công an đã lục soát nhà của các học viên. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, những máy tính, máy in, thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng những tài sản cá nhân khác.

Các cá nhân tham gia bức hại:

Luật sư do tòa án chỉ định: +86-717-18186797967

Lại Bình Triết, Chánh án Tòa án Cát Châu Bá: +86-717-6713293 (Văn phòng), +86-717-6722089 (Nhà), +86-13907202062 (Di động)

Trương Kiến Bình, Phó Chánh án Tòa án Cát Châu Bá: +86-717-6713280 (Văn phòng), +86-717-6722016 (Nhà), +86-13986747117 (Di động)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/3/345104.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/15/162849.html
Đăng ngày 3-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share