Bài viết của Tĩnh Nhất, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-1-2017] Vài ngày trước dịp Tết Nguyên Đán, tôi đem bốn cuốn lịch Minh Huệ đến gặp một người sửa xe đạp mà tôi biết.

Khi tới tiệm sửa xe, tôi thấy ông đang rất bận rộn làm việc và có vài người khách đang ngồi chờ. Ông chỉ vào những người khách và nói: “Hãy đưa lịch cho họ.”

Tôi đã tận dụng cơ hội này để nói chuyện với các khách hàng của ông về Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc bức hại, và việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó.

Ông đã tham gia vào cuộc nói chuyện và nói: “Đúng, hãy thoái Đảng bây giờ đi. Nó tốt cho tương lai của các vị. Nhiều người đã làm thế rồi, trong đó có tôi.” Với sự giúp đỡ của ông, nhiều người khách đã thoái Đảng.

Vài ngày sau, tôi quay trở lại tiệm của ông cùng với vài cuốn lịch, và nói với ông rằng lịch năm nay rất đẹp và có chất lượng tốt hơn trước đây.

Ông nói: “Làm ra lịch có chất lượng cao hơn là đúng. Nếu các học viên Đại Pháp mà còn làm không tốt thì còn ai có thể làm tốt được đây?”

Lời của ông khiến tôi cảm động sâu sắc, và nhận ra rằng chúng đại diện cho nhiều kỳ vọng của người dân vào các học viên Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/24/341529.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/1/162031.html
Đăng ngày 18-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share