Bài viết của một học viên Đại Pháp ở ngoài Đại Lục

[MINH HUỆ 16-10-2016]

Là một học viên mới tu luyện được hai năm, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm của bản thân mình.

Qua quá trình học các bài giảng của Sư tôn, tôi nhận thấy việc cho mọi người biết về môn tập cũng như cuộc bức hại là trách nhiệm của bản thân mặc dù tôi sống ở ngoài Trung Quốc Đại lục.

Tôi đã rất hào hứng với việc học Đại Pháp và rất nhiệt tình nói với mọi người về môn tập. Có lần tôi đã tiếp cận ba sinh viên người Trung Quốc và nói với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công, một trong số họ đã bắt chuyện với tôi nhưng tôi không biết dẫn dắt câu chuyện tiếp theo ra sao.

Khi về nhà, tâm tôi cảm thấy trĩu nặng. Tôi đã không thể giúp các sinh viên đó tìm hiểu về Đại Pháp và có thể tôi đã làm họ lỡ mất cơ hội được cứu. Mất mát này quả thực không tài nào bù đắp. Tuy cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi không để điều đó cản trở mình cứu người.

Tôi hạ quyết tâm sẽ nỗ lực hơn trong việc giới thiệu Đại Pháp cho mọi người. Kể từ đó khả năng nói chuyện của tôi về Đại Pháp, về cuộc bức hại cũng ngày một tốt lên. Giờ đây tôi có thể gọi điện cho mọi người ở Trung Quốc Đại lục để giảng chân tướng trực tiếp. Thậm chí tôi có thể nói chuyện với cảnh sát hay lính canh, những người trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại và đã bị đầu độc bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một thời gian dài. Trách nhiệm của tôi là giúp đỡ họ, cho họ thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Công.

Cho mọi người biết chân tướng cuộc bức hại ở Trung Quốc là một phần trên con đường tu luyện của tôi. Tôi nhận ra rằng để tu luyện tốt, tôi cần giữ vững chính niệm, kiên định, và giữ tâm đại Thiện, mà tất cả đều đến từ Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/16/336373.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/18/159988.html

Đăng ngày 28-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share