Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-9-2016] Theo thông tin tổng hợp từ Minh Huệ Net, có 146 học viên Pháp Luân Công ở Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 8 năm 2016. Trong số đó có 7 người chết, 21 người bị kết án tù và 1 người chuẩn bị đưa ra xét xử.

22 học viên khác đã qua đời ở cùng thời điểm vì bị ngược đãi trong lúc giam cầm. Ước tính các học viên đã trả 199.100 tệ tiền phạt và mất tổng cộng 730.000 tệ tiền lương.

Bảy học viên qua đời sau khi bị bắt

Bảy học viên đó là cô Trịnh Phương Tú, cô Lý Lâm, cô Dương Tử Phương, Diêu Quốc Tú, Viên Tố Anh, Lý Đình Phương, Đinh Văn Bân, Trịnh Phương Tú và Diêu Quốc Tú bị kết án tù phi pháp, và ông Đinh Văn Bân bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Công an bắt cô Trịnh Phương Tú vào ngày 8 tháng 6 năm 2014 và sau đó kết án hai năm tù. Trong thời gian ở Trại tạm giam Toại Ninh, cô bị kết án lao động cưỡng bức và bị các tù nhân quấy nhiễu tình dục. Không chỉ vậy, viên chức chính quyền địa phương còn tiếp tục sách nhiễu cô Trịnh khi cô trở về nhà. Bởi chịu nhiều áp lực, cô qua đời vào tháng 8 năm 2015.

Bà Lý Đình Phương cũng bị đưa đến trại tẩy não vào tháng 7 năm 2010. Gia đình bà phát hiện bà bị mất trí nhớ khi bà trở về nhà ba tháng sau đó. Thể trạng của bà tiếp tục suy giảm và bà qua đời sau đó một tháng. Gia đình bà nghi ngờ bà bị bỏ thuốc độc tại trại tẩy não.

Ông Đinh Văn Bân bị bắt vào tháng 12 năm 2011 khi phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ kết án ông một năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian giam cầm, công an đã dùng nhiều cách để tra tấn nhằm bắt ông từ bỏ Pháp Luân Công. Ông chỉ được ngủ ba tiếng mỗi đêm và họ còn bắt ông mặc quần áo ấm vào giữa mùa hè. Ông qua đời ngay sau khi được trả tự do.

Không chỉ có bảy người chết, còn có 22 học viên khác cũng qua đời trong thời gian này. Đó là: La Thanh Quý, La Hưng Tuyền, Tiếu Hoa Vân, Trịnh Phương Tú, Lý Lâm, Dịch Nguyên Phúc, Trần Sở Quý, Dương Tử Phương, Liệu Tân Dân, Đường Đức Quý, Lưu Minh Phương, Hà Khánh Tú, Đường Chấn Tú, Lý Tân Liên, Diêu Quốc Tú, Hạ Quỳnh, Vương Học Cần, Viên Tố Anh, Đoạn Ái Đào, Lâm Tiên Quần, Toàn Tố Quyên, Đoạn Vĩ Quỳnh, Hoàng Dịch Tú, Lý Tú Hoa, Lý Đình Phương, Vương Vĩnh Hòa, Đường Lệ Tú, Đinh Văn Bân.

Cũng có thông tin xác nhận việc 20 học viên đã qua đời vì bức hại trước năm 2011. Đó là: Hà Thành Quần, Vương Tú Quỳnh, Điền Vân Dân, Nghiêm Học Quý, Lâm Thế Anh, Hà Minh Tú, Lô Đức Trân, Từ Ninh, Vu Thắng Trân, Lưu Tổ Bích, Vương Tố Hoa, Lưu Ngọc Trân, Trần Tố Thanh, Tạ Văn Hữu, Đặng Thải Khánh, Hạ Thiến Phương, Trương Đạo Ba, Trương Tiên Huy.

21 học viên bị kết án tù

Có 21 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù từ một đến bảy năm. Trong số đó có hai người đã qua đời, bảy người bị kết án và đã được trả tự do, 12 người còn lại vẫn bị giam trong tù.

Ông Liệu Bang Quốc, 68 tuổi, bị bắt vào tháng 4 năm 2011 khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Họ đã kết án ông ba năm tù, ở đây, ông liên tục bị sốc điện bằng dùi cui điện, đánh đập tàn bạo, xịt hơi cay, cùng nhiều hình thức tra tấn khác. Sau khi được tự do, công an còn tiếp tục sách nhiễu ông và giam ông hai lần.

Bà Trần Phượng Quân bị bắt vào tháng 5 năm 2015. Sau khi luật sư biện hộ bảo vệ bà Trần ở phiên xử đầu tiên, tòa án đã mở phiên xử thứ hai mà không thông báo cho luật sư. Tại đây bà Trần bị kết án ba năm tù, nhà hàng của gia đình bà cũng bị đóng cửa.

Ông Phương Chính Vinh bị bắt vào tháng 12 năm 2015 và hiện đang chờ đưa ra xét xử.

Những học viên sau bị bắt và được trả tự do sau khi bị giam cầm với thời hạn khác nhau gồm:

Quận Xuyên Sơn (70 người):
Trương Thần Chấn, Phó Tú Hoa, Chu Vân Yến, Hoàng Lệ Hoa, Trương Chính Bích, Trần Vinh Hòa, Trần Viễn Hòa, Dương Tố Phương, Đoạn Thủ Thạc, Quách Tú Anh, Trương Tú Vinh, Lục Diễm Phi, Nghiêm Hiểu Đông, Từ Khánh Mai, Vương Tô Thanh, Đàm Ngọc Lan, Trương Khải Lâm, Tô Đức Long, Hà Trạch Minh, Lý Thế Nghĩa, Tịch Triêu Xuân, Đường Viễn Bình, Trần Quang Lan, Trần Thúy Hoa, Trần Chương Bình, Giang Tú Vân, Dương Trạch Lâm, Lý Quần Anh, Hà Tuyết Mai, Lý Thế Hiền, Trần Hiểu Phương, Ngụy Hiểu Quân, Vương Hiểu Bân, Tạ Minh Trân, Trương Mộ Thanh, Trương Hưng Mai, Dương Văn Quý, Thạch Nhất Yến, Liệu Tiểu Lan, Lưu Đại Húc, Thạch Tố Liên, Trương Bích Hoa, Lý Đình Phương, Lương Quế Lan, Phổ Trạch Tú, Cao Diễm, Trương Tố Trân, Long Khánh Chấn, Ngụy Trường Tú, Quách Tú Quỳnh, Hoàng Nghi Siêu, Tạ Đại Thuận, Lưu Kim Vinh, Dương Diễm Quần, Triệu Diễm, Tiếu Tổ Quân, Vương Phượng
Kì, Mâu Nghiễm Bình, Vu Vĩnh Khánh, Trần Thế Hòa, Tạ Bích Quý, Diêu Tử Trạch , Dương Truyện Tú, Phó Thượng Thanh.

Khu An Dưỡng (19):
Lý Chí Bình, Lục Tú Anh, Lô Hồng Hữu, Ngô Tố Anh, Đàm Kiến Lan, Hà Đức Kim, Ngô Minh Trác, Điền Bích Anh, Trương Phượng Anh, Ngô Nhân Khoa, Dương Quỳnh Phương, Phùng Bình, Trương Ninh, Trương Bình An, Điền Ngọc Lan, Bành Hướng Liên, Lục Tú Khánh, Trương Lan Phương.

Khu Bành Khê (14):
Lưu Tiên Phát, Vương Quỳnh, Vị Tri, Lưu Hồng Quân, Hà Tiên Vũ, Vương Chính Phàm, Chu
Toàn Anh, Quách Dược Quân, Lâm Tố Trân, Trần Tú Phương, Lý Kế Hữu, Hoàng Tú Trân, Trương Vũ Sinh.

Khu Thượng (9):
Tiếu Côn Xuân, Hà Cát Xuân, Trương Ngọc Tú, Vương Xương Minh, Hồ Kim Vinh, Trương Quỳnh Trân, Triệu Ngọc Lan, Vương Đức Văn, Phổ Nguyên Trân

Khu Đại (3):
Thạch Xuân Học, Phổ Hiểu Phương, Trần Anh

Một số quận không rõ tên (7):
Vương Quần, La Hữu Phúc, Tiếu Tố Phương, Trần Nhất Lan, Trần Văn Xuân, Sài Ngọc Vinh, Ôn Tiên Vinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/23/335388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/6/159432.html

Đăng ngày 18-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share