Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2016] Ngày 28 tháng 8, một cư dân thành phố Đan Đông đã bị bắt giữ vì gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân về cuộc đàn áp của chính quyền cộng sản đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 2 tháng 9, gia đình bà Vương Ngọc đã đến Viện kiểm sát Chấn Hưng hai lần sau khi biết bà chính thức bị bắt giữ và bây giờ phải đối mặt với truy tố vì đức tin của mình.

Nhân viên lễ tân tại Viện kiểm sát đã từ chối để gia đình bà Vương liên hệ với người phụ trách vụ việc của bà khi họ đến lần đầu vào ngày 12 tháng 10. Một người họ Phạm từ Văn phòng thỉnh nguyện trong cơ quan này đã thay mặt tiếp đón. Phạm tuyên bố rằng chính quyền có quyền giam giữ bà Vương bao lâu họ muốn.

Ngày 19 tháng 10, gia đình đã quay trở lại Viện kiểm sát. Lần này, họ được đồng ý cho gặp người phụ trách là Trương Hữu Lợi. Họ bảo Trương rằng bà Vương không phạm pháp khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vì Quốc hội chưa từng ban hành bất kỳ luật nào cấm môn tu luyện.

Trương đáp rằng hồ sơ vụ án do cảnh sát chuẩn bị cho biết bà Vương từng phải lao động cưỡng bức vì đức tin của mình và bà có nguy cơ “tái phạm” cao. Gia đình bà nói rằng việc giam giữ trước đây của bà dựa trên những cáo buộc sai lệch và lẽ ra bà không nên bị truy tố vì đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/25/336758.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/28/159721.html

Đăng ngày 8-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share