[MINH HUỆ 2-9-2016] Theo thông tin nội bộ, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới ban hành một văn kiện mật gửi chính quyền địa phương các cấp để hướng dẫn cách “xử lý tình hình” Pháp Luân Công.

Theo nguồn thông tin này, văn kiện này có nêu kể từ tháng 7 năm 1999, cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 17 năm. Trong 17 năm qua, các học viên Pháp Luân Công, con cái và người nhà của họ đã bị đối xử bất công. Chẳng hạn, con em của nhiều học viên Pháp Luân Công đang bị cấm đi học, lên lớp, hay nhập ngũ. Người nhà học viên còn bị tước mất cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Văn kiện này nêu rằng chính phủ sẽ dần dần “giải thoát” cho học viên Pháp Luân Công và dỡ bỏ các hạn chế đối với Pháp Luân Công. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để được “giải thoát” nêu trong đó vẫn là học viên Pháp Luân Công phải tuyên bố “từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công”.

Ngày 30 tháng 8 năm 2016, Ủy ban Chính trị và Pháp luật của một thành phố ở Trung Quốc đã triệu tập một cuộc họp, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp nhà nước trong thành phố có nhân viên là học viên Pháp Luân Công phải cử đại diện đến cuộc họp này. Lý do của cuộc họp là để công bố cho họ văn kiện này. Công văn này là tài liệu mật và chỉ có lãnh đạo chính quyền từ cấp thành phố trở lên mới được quyền tiếp cận.

Một quan chức chính phủ nhận định về văn kiện này như sau: “Nó chứng tỏ cuộc bức hại Pháp Luân Công đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan và sẽ phải đối mặt với vô vàn trở ngại nếu cứ tiếp diễn thế này. Song, chính phủ lại không muốn khôi phục thanh danh cho Pháp Luân Công, vì như vậy chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Vì vậy, họ viện đến cái gọi là “giải thoát” cho học viên. Tuy nhiên, ngay cả hành động ‘khắc phục’ này cũng không không thỏa đáng. Vì nó vẫn ép buộc học viên phải từ bỏ Pháp Luân Công, và áp lực đối với họ sẽ vẫn không giảm nếu họ từ chối từ bỏ tu luyện.”

Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư ĐCSTQ – thủ phạm phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công, cùng vây cánh của ông ta đang phải chịu những áp lực lớn do chính họ gây ra; nhiều người trong số họ đã bị bắt dưới tội danh tham nhũng, một số đang bị điều tra. Một trong những người tham dự cuộc họp cho biết: “Từ khi Giang và băng đảng của ông ta rơi vào tình trạng này, không ai, kể cả các ủy viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, biết làm sao để triển khai theo văn kiện này. Chúng tôi phải chờ thêm thông tư của chính quyền.”

Các học viên Pháp Luân Công tin rằng văn kiện này cho thấy cuộc bức hại đã đi đến hồi kết. Phe cánh của Giang không muốn thừa nhận thất bại, và họ đã ban hành ra công văn này để thăm dò phản ứng dư luận. Cái gọi là “giải thoát” cho các học viên thực ra là nhằm giảm bớt áp lực cho chính ĐCSTQ. Tuy nhiên, đặc tính của ĐCSTQ đã ăn sâu đến mức nó sẽ không bao giờ thay đổi bản chất cố hữu của nó, đó là đi ngược lại nhân loại, đi ngược lại xã hội, và hoàn toàn đối nghịch với nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngay từ đầu, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã được đặt định là sẽ thất bại. Không gì có thể thay đổi được thực tế này. Mặt khác, các học viên Pháp Luân Công luôn giữ vững đạo lý khi đối mặt với cuộc đàn áp không ngừng nghỉ này nên đang ngày càng được thế giới tôn trọng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/2/333901.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/3/158533.html

Đăng ngày 8-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share