[MINH HUỆ 25-3-2016] Từ cuối tháng 12 đã có 6.820 người ở thành phố Nguyên Giang, một địa khu tương đối nhỏ chỉ gồm 740.000 người, thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự. Hơn 200.000 học viên đã thực hiện quyền và đệ đơn khởi kiện của họ đối với cựu độc tài.

Sự kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đã nhận được sự ủng hộ rộng khắp từ các cấp cơ sở ở Trung Quốc, các chính trị gia, những người dẫn dắt dư luận, và các nhà hoạt động nhân quyền trên khắp thế giới. Chỉ riêng tại Châu Á đã có hơn 1,2 triệu người ký tên thỉnh nguyện, kêu gọi hệ thống pháp luật Trung Quốc điều tra tội ác của Giang.

2016-3-24-minghui-yuanjiang-sujiang-sig--ss.jpg

2016-3-24-minghui-yuanjiang-sujiang-sig-2--ss.jpg

6.000 người dân Nguyên Giang đã ký tên thỉnh nguyện

Hơn 6.000 người dân Nguyên Giang đã ký tên để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Nhiều người tin rằng Giang Trạch Dân đã mang đến tai họa cho Trung Quốc và phạm tội ác tày trời bức hại một nhóm người ôn hòa tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, điều đó giải thích tại sao họ đồng ý rằng Giang phải bị đưa ra công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/25/325784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/26/156055.html

Đăng ngày 29-03-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share