[MINH HUỆ 03-03-2016] Trong suốt dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã dán các tấm áp phích đưa thông tin về làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Năm 1999, Giang đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Cuộc bức hại kéo dài suốt 16 năm qua đã khiến cho hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, bỏ tù, tra tấn, và lâm vào cảnh tan cửa nát nhà.

Dưới sự xúi giục của Giang nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, quân đội, bệnh viện, bác sỹ Trung Quốc, và các nhà tù đã thiết lập dây chuyền thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và bán cho các bệnh nhân cần ghép tạng.

Nhiều tấm áp phích đã phơi bày các tội ác của Giang cùng thông tin về làn sóng các học viên Pháp Luân Công và thân nhân khởi kiện Giang.

Cũng có các tấm áp phích về việc hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới với nó.

Các tấm áp phích ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

78c34a55c9515f72ca544ab342aedff1.jpg

a0d39f2451aa307841d98a4c95047367.jpg

f1f99c8803b5207228bff6daa12f8729.jpg

d1aa1257924eb987e10fec1482d922f5.jpg

4bc5ead7b469e5345ff9fb1f1cf0a921.jpg

882c73d2d54ae71396cc93b44de54573.jpg

d1dea95ee62536b85bbcc4c85947d15a.jpg

6616d1799358c2549cbf9988ddd7865f.jpg

f07ec3326cc44968a3086a0eeb1f56ad.jpg

54274194ef46db8f75ee9ed53b5f9b79.jpg

Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam

d97daa96f29e5489ea92395ac542315e.jpg

bd7b3364176fd98499eedea1dcd57275.jpg

b67abbac84e98d979a6de6a1b66e2ef6.jpg

Thành Phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô

d3988e0e0e16e59f8f908b3cc9159ed8.jpg

b1d2f3cc8754bb3bf873279506f72de3.jpg

db87c7c2131b3c455825c16b4bfc9619.jpg

4248c09dcc7fb23dcbc0fe01d6dbf9d0.jpg

0f54c3c041538a68b5b08f5b48529d0f.jpg

fec969d1a33c132cd722541fe7d4a538.jpg

Thành phố Nông An, tỉnh Cát Lâm

4b7ac33328eacbde52148532bcb5aaba.jpg

dd28e9e0e5504c54d5a52a44f1731313.jpg

842c32b8291d24e6558bee36b96c980e.jpg

Tỉnh Cát Lâm

908f760ee90c91a476354973705953f2.jpg

774669d8cf11aab9f3fd4c3aad9b867d.jpg

72837af7b545bd0be047364f070fdc22.jpg

ed28a75a4cb7c2203fd373f3b6792ad7.jpg

fc16eecbaf637810fd294d1ca42fc9d5.jpg

12d6cc00c5a72e0d4a71adcd1ecaba3c.jpg

f297bd4d6148ea6882f7d120f6b4c627.jpg

Thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh

75ad9c8854c21c87ab8600b4ea8eca84.jpg

45d293057042304744a6973bd4352e87.jpg

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang

987522719ac5ec35eee19e9f3cbca3c2.jpg

Một thị trấn nhỏ ở tỉnh Hắc Long Giang

f9699ce34d0f350af3cb5fac9f893dab.jpg

Thành phố Thiên Tân

f9ff3ad480a3c332cdcabe01f0213a60.jpg

Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

f443d11e90ce6f903d557600490827fc.jpg

9b62f48ccf3cd29ee727baa015fddf4b.jpg

6749f934d197d27fceeaa1a8e9dedcf7.jpg

f2b27008e2494cc2b59d6e7aa40cd271.jpg

3a7df7fc1ce3c972d333db39dabb8d22.jpg

3503f8b4711b09c43a1bd031d68dc12a.jpg

4acd3f6050ec11493c319c37f03ab3b1.jpg

9a718ea4a004e830cda911bc2d3ff183.jpg

73a5b9de8cf20ccc2dd23588c1c96cf3.jpg

688bcc03a0f8589ead3e98a90fdd03d6.jpg

2a299e0f96ef89698b5e1706a3bf26d4.jpg

a06368de56adc45769b423227f86bc94.jpg

ab43319e7d395e5a3c9ac1451298c62e.jpg

7e521e926a45893fc67a5016f8c62def.jpg

054d71da73fe503139c974f0c1253721.jpg

80be62399e1f3905cba106854eaf0df5.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/3/324886.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/9/155845.html

Đăng ngày 21-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share