Bài viết của Quy Chân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-5-2016] Bức họa này có tiêu đề là “Thức tỉnh”, miêu tả một cảnh sát cởi bỏ cảnh phục và cầm một tấm biển có nội dung “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý.”

2016-4-18-604131059930p1_01_fahui_--ss.jpg

Kích thước: 130 cm x 100 cm

Biểu ngữ nền vàng chữ xanh dương phía sau lưng người cảnh sát đó có nội dung “Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, bạn sẽ được phúc báo.” Các biểu ngữ nền màu xanh dương mang thông điệp tương tự: “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công“; “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc”; “Truy tố những kẻ bức hại.”

Các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực không mệt mỏi nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc kể từ khi cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động chiến dịch bức hại môn tu luyện ôn hòa này trên toàn Trung Quốc kể từ năm 1999.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ của các học viên, nhiều cảnh sát đã thức tỉnh trước sự tàn bạo của cuộc đàn áp và nhận ra việc họ tham gia vào cuộc bức hại – thông qua việc bắt giữ, tra tấn, hay thậm chí là giết những người dân vô tội – là sai trái. Nhiều người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đoàn, Đội, đồng thời chung sức với các học viên kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân vì những tội ác của ông ta.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/17/326831.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/22/157100.html

Đăng ngày 27-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share