[MINH HUỆ 14-5-2016 ] Nhân dịp ngày 13 tháng 5 năm 2016, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17, các học viên Pháp Luân Công ở nhiều bang ở Mỹ đã nhận được những lời tuyên bố và thư chúc mừng của các quan chức chính quyền các cấp. Bản báo cáo này bao gồm nghị quyết của Thượng viện New York và các tuyên bố của Thống đốc tiểu bang Minnesota và thị trưởng của nhiều thành phố khác ở Minnesota.

Các nhà lãnh đạo đã ca ngợi nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Công, thừa nhận những đóng góp tích cực của các học viên cho xã hội, chúc ngày kỷ niệm thành công và lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2a0c23c384af7395d6ce79de15b5765a.jpg

f40fba20a25799dd735f896a88544e69.jpg

Thượng viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 4090 do Thượng Nghị sĩ Jack Martins bảo trợ, kiến nghị Thống đốc Andrew Cuomo tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2016 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Bang New York, kết hợp với việc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

32b32f5a3ad7454920165662671c5a4b.jpg

Thư chúc mừng của ông Mark Dayton, Thống đốc Bang Minnesota gửi tới các học viên

38e16339efc2510872911d8a5d0fe173.jpg

Thư chúc mừng của Betsy Hodges,Thị trưởng thành phố Minneapolis, thành phố lớn nhất của Minnesota

8be7f11e943a8e85769f7d7a6c7be56a.jpg

Christopher Coleman, Thị trưởng thành phố St. Paul, thành phố lớn thứ hai của Minnesota tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2016 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố Saint Paul

a466903d8e045d78f4d3824806674f25.jpg

Ardell Brede, Thị trưởng thành phố Rochester, thành phố lớn thứ ba của Minnesota tuyên bố từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5 năm 2016 là Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp, tôn vinh giá trị Chân-Thiện-Nhẫn ở thành phố Rochester

d6d2921e8c8b11898b6f658d12c574bb.jpg

Emily Larson, Thị trưởng thành phố Duluth, thành phố lớn thứ tư của Minnesota tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2016 là ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố Duluth

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung

http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/12/美国明州政要祝贺褒奖法轮大法日-328232.html


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/14/328764.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/15/157019.html

Đăng ngày 25-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share