Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Texas

[MINH HUỆ 6-5-2016] Năm đại diện ở bang Texas Hoa Kỳ đã ra tuyên bố và bảy tỏ sự ủng hộ với lễ kỷ niệm lần thứ 17 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2016 ở bang Texas. Thư chúc mừng của họ đã được gửi tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ.

ca69278d57b100d4eaf1b8c14187a814.jpg

Những người đại diện: Peter Olson, Eddie Bernice Johnson , John Culberson, Marc Veasey và Ted Poe( từ trái qua phải)

efb153332f183535a2b902b30651eec0.jpg

Tuyên bố của Nghị sỹ Ted Poe

Nghị sỹ quốc hội Mỹ, ông Ted Poe là một trong những người đỡ đầu cho Nghị quyết 343, kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nghị sỹ Poe thừa nhận “nguyên lý vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp” và nói: “Sự quyết tâm và lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đứng lên bảo vệ Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong khi phải đối mặt với sự bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của cuộc sống và sự quý báu của nhân phẩm con người.”

2aaa03caaca485e18d8988e833345906.jpg

Thư khen ngợi của Nghị sỹ John Culberson

13c0d572578761d69f237afcecb6fd51.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ John Culberson

Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ, ông John Culberson đã ra thông báo ca ngợi Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và viết thư chúc mừng. Ông viết: “Tôi xin chúc mừng Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp vì những cống hiến của ông trong việc mang môn tu luyện truyền ra khắp toàn cầu để hơn 100 triệu người ở 80 quốc gia được lợi ích.”

f2b54c7517629766d5f2b530ce6d2530.jpg

Thư chúc mừng của nữ Nghị sỹ Eddie Bernice Johnson

Nữ Nghị sỹ Eddie Bernice Johnson viết: “Những nỗ lực để mang lại sự bình an trong tâm hồn của mỗi cá nhân, và cho sự tồn tại của thế giới của các bạn là huyền thoại, và được những người dân ở miền Bắc Texas ngưỡng mộ và đánh giá cao…….sự quan tâm về hạnh phúc của người khác và cho hòa bình của thế giới của các bạn được tán dương và nên được mọi người trên toàn thế giới noi theo.”

6887781dae68b945c527a67390b293ac.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Marc Veasey

a99d7ce0b2c5d7884181222666f54883.jpg

Thư công nhận của Nghị sỹ Peter Olson


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/6/327674.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/7/156569.html

Đăng ngày 22-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share