Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Houston

[MINH HUỆ 6-5-2016] Ngày 7 tháng 5 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Houston, Texas đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17. Thị trưởng của thành phố Houston, ngài Sylvester Turner đã gửi Tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2016 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Bản tuyên bố khẳng định: “Pháp Luân Đại Pháp đã chạm tới trái tim hàng trăm triệu người tại hơn 80 quốc gia. Mỗi ngày đều có thêm nhiều người ở Hoa Kỳ theo học pháp môn, tẩy tịnh tâm hồn, tiếp thêm năng lượng cho cơ thể và nỗ lực tạo nên những cộng đồng đầy đức độ.”

2016-5-6-2016fldfd-houstonmayorproclamation.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/6/327675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/8/156577.html

Đăng ngày 14-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share