Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Texas

[MINH HUỆ 3-5-2016] Ông Ted Cruz, Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ và là Thượng nghị sĩ bang Texas và ông John Cornyn, Thượng nghị sĩ bang Texas đã viết thư cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ, gửi lời chúc mừng nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, 13 tháng 5.

Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17 và kỷ niệm 24 năm, ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cũng như sinh nhật lần thứ 65 của ông. Để kỷ niệm sự kiện này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đang tổ chức các hoạt động trong suốt tháng 5.

Houston, Dallas, và các thành phố khác ở Texas đang tổ chức các lễ kỷ niệm.

1ddc3ff7b22ddb9f2442f9f888a5b395.jpg

Thư chúc mừng của ông Ted Cruz, Thượng nghị sĩ bang Texas

5e206280383f133aaa1ce26564fb431c.jpg

Thư chúc mừng của ông John Cornyn, Thượng nghị sĩ bang Texas


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/3/327471.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/4/156531.html

Đăng ngày 13-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share