Bài của một phóng viên báo Minh Huệ ở Texas

[MINH HUỆ 08-05-2015] Bốn nghị sỹ Mỹ ở Texas đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 16 ở Texas vào ngày 13 tháng 05 năm 2015. Thư chúc mừng của họ đã được gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ.

Các học viên Pháp Luân Công ở vùng Dallas-Ft. Worth đã lên kế hoạch tổ chức một lễ kỷ niệm ở công viên Russell Creek vào ngày 09 tháng 05. Các học viên ở vùng Houston đã tập trung tại Reflection Pool ở công viên Hermann.

4ed75d569dac9c78a6ee9b18c04d3ee5.jpg

Thượng nghị sỹ Mỹ ông John Cornyn viết trong thư: “Những cuộc tụ họp như thế này tôn vinh sự đa dạng của Bắc Texas và làm nổi bật di sản văn hóa phong phú khiến cho bang chúng ta trở nên thật tuyệt vời.”

7c80553f8b92465df61962255fa51ef9.jpg

Nghị sỹ Mỹ bà Kay Granger đã viết trong thư: Mặc dù nhiều học viên trên khắp thế giới phải đối mặt với cuộc đàn áp, sự kiên định tu luyện và lòng quyết tâm của các bạn trong việc đáp lại sự bất công bằng phẩm cách cao thượng của mình đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Việc các bạn bảo vệ Chân, Thiện và Nhẫn khi phải đối mặt với cuộc đàn áp khiến người khác phải nể phục“.

2015a47b0cb68d4c6a0cf75fd8380544.jpg

Nghị sỹ Mỹ ông Marc Veasey của Nghị viện Texas quận 33 đã viết trong thư: “Các học viên ở Dallas-Fort Worth đã được hưởng những lợi ích về sức khỏe và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp trong 19 năm trong khi họ cũng đồng thời giữ vững những nguyên lý cốt lõi là Chân, Thiện, và Nhẫn”.

ca9b2ab5e411ac9d48a9f41f5d3aa503.jpg

Nghị sỹ Mỹ Kenny Marchant đã viết: “Kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được sáng lập vào năm 1992, môn tập đã cải thiện cuộc sống của hơn 100 triệu người ở hơn 80 quốc gia. Tôi chúc các bạn có một lễ kỷ niệm vui vẻ và thú vị.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/8/308762.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/10/150165.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share