Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Malaysia

[MINH HUỆ 13-05-2015] Ngày 10 tháng 05 năm 2015, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 05, các học viên ở Malaysia đã tập trung tại công viên Taman Tasik Titiwangsa ở Kuala Lumpur để luyện công tập thể. Họ cũng đã dựng các tấm áp phích nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Nhiều người qua đường đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Ngày 13 tháng 05 năm nay đánh dấu năm thứ 23 Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra công chúng, cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 64 của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập pháp môn.

fd210573d98490d6a5f019c212d39bae.jpg

419e1457614fbade5d220496950e6d8b.jpg

Luyện Công tập thể tại công viên Taman Tasik Titiwangsa ở Kuala Lumpur ngày 10 tháng 03 năm 2015

5476eb73d729a3bb86785261e862c023.jpg

Người qua đường tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp tại Trung Quốc

ec54eb38d708d57813ee3b6e62a10c61.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Trung Malaysia và Kuala Lumpur tổ chức kỷ niệm sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí tại Quảng trường Merdeka

9e922db6b25de082d0f75ef5a4f8e457.jpg

Các học viên ở Penang và Sungai Petani gửi những lời chúc mừng sinh nhật tới Sư phụ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại điểm luyện công tập thể Penang Botanical Gardens

7fea54d94cbc59a5f8dcee714f168a2b.jpg

Các học Viên Pháp Luân Đại Pháp ở Johor Bahru, Malaysia tổ chức luyện công tập thể để kỷ niệm lần thứ 23 Ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng

3d97be66cff8dc175417e0eaeaa1044e.jpg

Một bức ảnh tập thể của các học viên ở Johor Bahru, Malaysia chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

1afb3f1826ba2303701f3d9eb3f4e76b.jpg

Các học viên ở Kluang, Malaysia kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

22949bc2a69b50c2867cde52c8729ab1.jpg

Các học viên ở Kota Kinabalu, Malaysia kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/13/309369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/14/150538.html

Đăng ngày 16-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share