Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2014] Cách đây vài hôm, một cán bộ thôn đã dẫn ba cảnh sát đến nhà tôi. Họ cưỡng chế lấy máu tôi. Lúc đó tôi ở nhà một mình, đành bị bọn họ đè xuống lấy máu. Sau đó, tôi chịu áp lực rất lớn, ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao qua quan này đây? Đồng tu hàng xóm của tôi cũng bị lấy máu. Tôi cùng đồng tu ấy trao đổi, chúng tôi không thể bị tà ác bức hại liên tục như vậy được, chúng tôi phải phơi bày tội ác này cho mọi người biết.

Ngày hôm sau, tôi đến nhà của bí thư thôn, đem sự tình nói lại, đồng thời vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là mổ cướp và buôn bán nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống, nói rõ ràng rằng hai chúng tôi đã bị lấy máu, bởi vì cán bộ thôn đã mang người đến, xảy ra chuyện trong thôn phải có trách nhiệm. Bí thư thôn sớm đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, lúc ấy liền gọi điện thoại nói với người đã dẫn cảnh sát đến nhà chúng tôi rằng: “Về sau những chuyện như vậy bất kể thế nào cũng không hợp tác.“ (Người đã dẫn cảnh sát đến là cán bộ thôn mới, không rõ chân tướng, những cán bộ thôn khác đều đã biết chân tướng)

Sau đó hai chúng tôi gặp ai cũng nói về chuyện bị cưỡng ép lấy máu, vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Hai ngày sau, trong thôn bảo chúng tôi đến ủy ban thôn.

Đến đó hai chúng tôi nói với tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả người cán bộ thôn đã đến nhà tôi về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ bị vạch trần một lần nữa. Người cán bộ thôn vừa được đề cử làm trưởng thôn nói: “Thật không biết có chuyện như vậy, nếu biết rõ liền không đi.” Bên trong ủy ban thôn có người công tác ở cục cảnh sát, anh ấy nói với những người khác rằng: “Cục cảnh sát đối với Pháp Luân Công xác thực là không nói đến luật, tôi ra nước ngoài nên biết rõ nạn mổ cướp nội tạng sống trong nước mình là sự thật.”

Đồng tu hàng xóm của tôi nói với người trưởng thôn rằng: “Hai chúng tôi về sau có chuyện gì, anh phải chịu trách nhiệm, bởi vì anh đã dắt cảnh sát đến nhà chúng tôi.”

Người bí thư thôn ngay tại chỗ gọi điện thoại cho đồn cảnh sát nói: “Có người trong thôn chúng tôi tố cáo các anh, các anh lấy máu của họ để làm gì?”

Tất cả các cán bộ thôn đều bày tỏ thái độ tại chỗ: “Về sau chúng tôi sẽ không để cảnh sát tìm các vị để gây phiền toái, không cho phép bọn họ lại đến sách nhiễu các vị, tất cả chúng tôi đều đứng về phía Đại Pháp!”

Sau khi về nhà, tôi cảm thấy các nhân tố tà ác đã được giải thể, cả tâm lẫn thân đều nhẹ nhõm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/1/300965.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/12/18/147351.html

Đăng ngày 22-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share