Bài viết của Đường Tiểu Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-11-2014] Một vài tuần lễ gần đây, du khách đến với Bảo tàng Anh, bảo tàng nổi tiếng với bộ sưu tập đồ sộ các đồ tạo tác Trung Quốc, đã có nhiều cơ hội để tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc đương đại hơn so với thông lệ.

Các bảng trưng bày về Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bắt nguồn từ văn hóa cổ xưa của Trung Quốc và hiện đang bị bức hại tại chính ở quốc gia nơi nó ra đời, đã được đặt ở ngay gần lối vào của bảo tàng từ mùa hè năm nay.

Du khách Trung Quốc đã có cơ hội tách mình ra khỏi cộng sản, một hệ tư tưởng khác xa với những giá trị văn hóa Trung Hoa truyền thống và cũng là thủ phạm phá hủy nền văn hóa truyền thống Trung Quốc trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa.

Các bảng trưng bày bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc tập trung xoay quanh hai chủ đề chính: nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công được nhà nước bảo hộ và phân tích về vụ tự thiêu dàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn.

Khách du lịch và người dân địa phương vui vẻ nhận tài liệu Pháp Luân Công từ các học viên với nhiều thứ tiếng khác nhau. Có khoảng gần hai nghìn tờ rơi được phát trong một ngày.

2014-10-31-minghui-falun-gong-london-01--ss.jpg

2014-10-31-minghui-falun-gong-london-02--ss.jpg

2014-10-31-minghui-falun-gong-london-03--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công phân phát tài liệu thông tin trước Bảo tàng Anh

2014-10-31-minghui-falun-gong-london-04--ss.jpg

Du khách dừng lại để xem các áp phích trưng bày của Pháp Luân Công phía trước Bảo tàng Anh

Du khách Trung Quốc đến Bảo tàng Anh thường hay quan tâm đến văn hóa truyền thống Trung Quốc và nghiên cứu về nhiều đồ tạo tác Trung Quốc cổ xưa, những thứ có thể đã không còn được thấy ở bất cứ nơi nào khác nữa. Tuy nhiên, do họ đã chịu nhận những lời tuyên truyền [của chính quyền] Trung Quốc, nên họ thường không nhận thức được mối liên hệ sâu sắc của Pháp Luân Công với văn hóa truyền thống Trung Quốc. Họ cũng không nhận thức được chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các học viên giải thích với họ rằng Pháp Luân Công bắt nguồn từ văn hóa tu luyện Trung Quốc cổ xưa, một môn tu luyện nhấn mạnh đến việc tự nâng cao tinh thần của bản thân thông qua việc tuân theo các tiêu chuẩn cao tầng. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công phù hợp với tinh hoa của các giá trị truyền thống Trung Quốc.

Các học viên cũng đề cập đến khái niệm nghiệp lực luân báo, theo cách nói truyền thống Trung Quốc là “thiện ác hữu báo”, một điều đã biến mất khỏi nền giáo dục ở Trung Quốc trong những năm gần đây.

Sau khi [du khách Trung Quốc] hiểu được Pháp Luân Công thực sự là gì, và vì sao Pháp Luân Công lại bị đàn áp ở Trung Quốc, khi các học viên khuyên họ thoái Đảng, họ đã quyết định cắt đứt mối liên hệ của họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô Tống, một học viên Pháp Luân Công, đã kể rằng chỉ riêng trong ngày 27 tháng 10 đã có 60 người dân Trung Quốc thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Dưới đây là câu chuyện của sáu sinh viên Trung Quốc. Họ dường như đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các áp phích nói về “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” ở ngay trước lối vào bảo tàng.

Học viên Tống nói chuyện và giải thích với họ về sự thực phía sau sự tuyên truyền lừa gạt của ĐCSTQ nhằm phỉ báng các học viên Pháp Luân Công và che đậy cuộc bức hại tàn bạo.

Cô nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm tù nhân lớn nhất trong số các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc và rằng các nhà điều tra đã ước tính được rằng có từ 40.000 đến 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để mổ lấy tạng kể từ khi cuộc bức hại này bắt đầu 15 năm về trước.

Bốn trong số sáu sinh viên đó đã quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/1/在大英博物馆传播法轮功真相-299741.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/11/2/146666.html

Đăng ngày 07-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share