[MINH HUỆ 03-08-2014] Tờ Tin tức Mississauga ở Canada gần đây đưa tin về những nỗ lực giải cứu của anh Paul Li thay cho cha mình, người hiện đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì niềm tin của ông vào Pháp Luân Công.

Theo bài viết, Nghị sỹ Mississauga ông Brad Butt đã giúp đỡ. Theo yêu cầu của Nghị sỹ, Bộ Ngoại giao Canada đang tiếp cận với những nhà ngoại giao Trung Quốc liên quan đến cha của Paul, ông Lý Hiểu Ba.

Ông Lý Hiểu Ba, cha của anh Paul Li, một người Canada gốc Trung Quốc ở Mississauga, Ontario, Canada

Anh Paul Li (còn gọi là Li Zhe) kêu gọi thả cha mình  tại một cuộc mít tinh trước lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 18 tháng 07 năm 2014

Cổng trước của trại tạm giam Long Tuyền Dịch ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên

Anh Paul đã tiết lộ rằng, mặc dù gia đình đã thuê một luật sư cho cha anh, sẽ không thể có một phiên xử công bằng vì chính sách toàn quốc của cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Gần đây luật sư đã đến thăm ông Lý và biết rằng ông đã được đưa đến bác sĩ, người đã xác nhận rằng ông đã bị mất thị lực mắt trái.

Ông Lý đã bị giam ở trại tạm giam Long Tuyền Dịch ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên trong bốn tháng. Ông mới được thả vào năm 2012 sau tám năm ở tù.

Gần đây Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho năm 2013 đã nhấn mạnh việc từ chối quyền lợi hợp pháp của các học viên Pháp Luân Công và trích dẫn việc gia tăng sự bắt giam các học viên xung quanh những ngày nhạy cảm, mặc dù Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia được báo cáo là đã đóng cửa vào cuối năm 2013.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/3/《密西沙加报》-加拿大华人要求释放被关押的父亲-295541.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/8/4/2379.html

Đăng ngày 28-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share