[MINH HUỆ] Tính riêng trong nửa đầu năm 2014, có 576 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị đưa ra xét xử tại các phiên tòa, và có 236 học viên bị kết án tù. Tổng cộng 345 luật sư đã giúp các học viên bị truy tố được vô tội, nhưng họ thường gặp phải nhiều dạng can nhiễu từ phía chính quyền. Bất chấp những lời đe dọa (chẳng hạn như thu hồi giấy phép), một vài luật sư vẫn đứng lên bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng cho thân chủ của họ.

Tổng quan về các vụ án Pháp Luân Công được tiến hành

Theo thống kê hiện có của Minh Huệ, trong nửa đầu năm 2014, tổng cộng 321 vụ án liên quan đến 576 học viên Pháp Luân Công đã được xét xử tại 272 phiên tòa ở 24 tỉnh và 4 thành phố tự trị.

143/321 vụ án đã được đóng lại với kết quả là tất cả các học viên có liên quan bị kết án. 169 vụ còn lại liên quan đến 340 học viên hiện vẫn chưa được xử.

41% học viên (236/576 người) đã bị kết án trung bình 4 năm 4 tháng tù. Gần 2/3 trong số này (150/236 người) đã trình khiếu nại phản đối việc họ bị kết án bất hợp pháp.

Tổng cộng 345 luật sư biện hộ được thuê để bào chữa trong 147 vụ án Pháp Luân Công (đại diện cho 47% của tổng cộng 312 vụ án). Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dùng nhiều thủ đoạn để gây khó khăn cho việc biện hộ của các luật sư. Có 76% (112/147) các vụ án đã gặp phải nhiều dạng can nhiễu.

Bảng dưới đây cho thấy sự phân bố các vụ án Pháp Luân Công theo tỉnh.

f2dd4dc7eb994eefb94bf36178dd274c.jpg

Tỉnh Liêu Ninh dẫn đầu về số vụ án, số học viên liên quan, số vụ án bào chữa vô tội và số vụ án bị ảnh hưởng bởi can nhiễu của ĐCSTQ. Tứ Xuyên xếp ở vị trí thứ hai với chưa đến một nửa số vụ án Pháp Luân Công được tiến hành so với tỉnh Liêu Ninh.

15 tỉnh có số vụ án Pháp Luân Công được tiến hành là hai con số (>/=10), trong khi các đơn vị cấp tỉnh còn lại là một con số (<10). Số học viên bị ảnh hưởng dao động từ mức thấp là 2 (tỉnh Thanh Hải) đến mức cao là 116 (tỉnh Liêu Ninh).

Bảng này cũng cho thấy một xu hướng: càng nhiều vụ án Pháp Luân Công xin bào chữa vô tội thì xuất hiện càng nhiều can nhiễu từ phía chính quyền.

Can nhiễu của ĐCSTQ

Như đã trình bày trong bảng trên, các học viên Pháp Luân Công từ 24 tỉnh đã chịu can nhiễu của ĐCSTQ trong các vụ án của họ, trong đó tỉnh Liêu Ninh là tệ nhất, theo sau là tỉnh Hà Bắc, Cát Lâm, và Tứ Xuyên.

Theo các báo cáo trên Minh Huệ, tổng cộng 12 thủ đoạn can nhiễu đã được sử dụng để ngăn cản luật sư của các học viên Pháp Luân Công xin bào chữa vô tội. Một số can nhiễu xảy đến nhiều ngày hoặc nhiều tháng trước phiên tòa.

Trong 112 vũ án bị ảnh hưởng bởi can nhiễu của ĐCSTQ, 19 vụ án (16.9%) gặp can nhiễu trước phiên toàn, 52 vụ án (46.4%) gặp rắc rối trong phiên tòa, và 41 vụ án (36.6%) gặp trở ngại cả trước và trong phiên tòa.

Thủ đoạn can nhiễu trước phiên tòa rơi vào bốn loại: ép buộc gia đình của các học viên Pháp Luân Công dừng việc thuê luật sư; đe dọa các luật sư không được biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công; ngăn không cho các luật sư biện hộ được tiếp xúc với các tài liệu pháp lý; và cố tình trì hoãn hoặc không thông báo cho các luật sư biện hộ ngày và thời gian xét xử.

Biểu đồ 1 cho thấy, từ chối cho tiếp xúc với các tài liệu pháp lý là thủ đoạn đươc sử dụng phổ biến nhất trước khi phiên tòa bắt đầu, ảnh hưởng đến 52% số vụ án. Luật sư biện hộ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng khi không có sự hiểu biết đầy đủ về vụ án của thân chủ mình. (Các tỷ lệ % cộng lại không đến 100% vì nhiều vụ án gặp phải nhiều hơn một dạng can nhiễu.)

489519e0de54d7051afd0e034ab0c48d.jpg

Thủ đoạn can nhiễu trong phiên tòa có 8 dạng: tổ chức các phiên tòa bí mật; lợi dụng an ninh chặt chẽ để giới hạn số lượng công chúng vào phòng xử án; giới hạn số thành viên gia đình có thể tham dự; cử đặc vụ chiếm chỗ trong phòng xử án; tạo can nhiễu ở hậu trường để ngăn các luật sư tham gia phiên điều trần; các quan tòa ngăn không cho luật sư xác minh bằng chứng của công tố viên; các quan tòa ngăn không cho các luật sư trình bày lời biện hộ của họ (chẳng hạn như ngắt lời họ hoặc không cho họ trình bày); và các quan tòa ngăn không cho các học viên được làm chứng.

Biểu đồ 2 cho thấy tỷ lệ % số vụ án gặp phải nhiều dạng can nhiễu trong quá trình tiến hành xét xử. Trong 59% số vụ án, các thành viên gia đình bị hạn chế chỗ ngồi trong phiên tòa. (Một lần nữa, vì nhiều trở ngại có thể được cho vào một vụ án duy nhất, tổng của các tỷ lệ % vượt trên 100%.)

10c557a0c07a846816f55ecb7c5460c6.jpg

ĐCSTQ trả thù các luật sư biện hộ

Một vài luật sư biện hộ đã dũng cảm vượt qua mọi can nhiễu của ĐCSTQ để bào chữa thành công cho quyền công dân của các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, nhiều người đã bị ĐCSTQ trả thù sau phiên tòa. Chẳng hạn, các luật sư là Lý Quốc Bội và Trương Khoa Khoa đã bị Cục Tư pháp từ chối cấp giấy phép gia hạn vào tháng 05 năm 2014 sau khi họ bào chữa cho học viên Pháp Luân Công là Thôi Hồng Văn và trình khiếu nại lên Tòa án Tối cao về việc bị từ chối gặp mặt các thân chủ của họ. Cuối cùng, họ đã có được giấy phép mới sau khi tiến hành tuyệt thực.

http://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/18/2014上半年-非法审判与无罪辩护-294813.html

http://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/19/2014-294869.html


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/8/15/2521.html

Đăng ngày 17-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share