Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2014] Ngày 20 tháng 07 năm 2014 đánh dấu năm thứ 15 cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cho đến nay, 3.769 học viên đã bị bức hại tới chết. Trong 6 tháng đầu năm 2014, 69 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận và 413 học viên đã bị đưa ra xét xử.

Trong bản báo cáo này, chúng tôi sẽ tổng kết con số bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công tại Thượng Hải, một trong những thành phố lớn nhất Trung Quốc.

Dựa vào các báo cáo không đầy đủ đã được đăng trên Minh Huệ Hán ngữ, vào nửa đầu năm 2014, 97 học viên bị bắt giữ trái phép, 4 học viên bị kết án tối thiểu 3 năm tù và 17 học viên đã bị đưa tới các trung tâm tẩy não.

97 học viên tại Thượng Hải đã bị bắt trong nửa đầu năm 2014, số lượng theo từng tháng

Bảng 1: Danh sách 4 học viên tại Thượng Hải bị kết án bất hợp pháp trong nửa đầu năm 2014

Bảng 2: Một phần danh sách các học viên Pháp Luân Công tại Thượng Hải bị đưa đến các trung tâm tẩy não trong nửa đầu năm 2014

Ông Đỗ Chí Long, 74 tuổi, đã trở nên hốc hác và bị gia tăng các triệu chứng mất trí nhớ, nặng tai, giảm tầm nhìn sau khi bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 03. Ông bị giam tại trại tạm giam Phổ Đông trong một tháng và bị chuyển tới một trung tâm tẩy não vào ngày 25 tháng 04.

Trước khi bị bắt, ông là một người cường tráng và khỏe mạnh mặc dù tuổi đã cao. Sau khi bị bắt giữ, hiện ông đã bị mất khả năng tư duy và giao tiếp. Gia đình ông tin rằng các nhà chức trách đã cho ông dùng thuốc phá hủy hệ thần kinh.

Bảng 3: Một phần danh sách các học viên Pháp Luân Công tại Thượng Hải bị bắt giữ trong tháng 01 và 02 năm 2014

Bảng 4: Một phần danh sách các học viên Pháp Luân Công tại Thượng Hải bị bắt giữ trong tháng 03 năm 2014

Bảng 4: Một phần danh sách các học viên Pháp Luân Công tại Thượng Hải bị bắt giữ trong tháng 03 và 04 năm 2014 (tiếp theo)

Bảng 4: Một phần danh sách các học viên Pháp Luân Công tại Thượng Hải bị bắt giữ trong tháng 03 và 04 năm 2014 (tiếp theo)

Bảng 5: Một phần danh sách các học viên Pháp Luân Công tại Thượng Hải bị bắt giữ trong tháng 05 và 06 năm 2014

Bảng 5: Một phần danh sách các học viên Pháp Luân Công tại Thượng Hải bị bắt giữ trong tháng 05 và 06 năm 2014 (tiếp theo)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/7/近百名上海市法轮功学员上半年被绑架迫害-294391.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/12/2014.html

Đăng ngày 21-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share