Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Nga

[MINH HUỆ 28-07-2014] Ngày 20 tháng 07 năm 2014, đánh dấu 15 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vào ngày này, các học viên ở Nga đã tổ chức nhiều sự kiện ở St. Peterburg và Moscow để nói với công chúng về những gì đang diễn ra và cách thức mà công chúng có thể giúp chấm dứt những tội ác này.

Nhiều người đi bộ đã quan sát các bài tập của Pháp Luân Công và tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại. Họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này, đặc biệt là nạn mổ cướp tạng của các học viên còn sống.

St. Peterburg: Luyện công tập thể ở công viên vào ngày 20 tháng 07 năm 2014

St. Peterburg: Người dân đọc các tấm áp phích và lấy tài liệu để tìm hiểu thêm

Moscow: Biểu ngữ bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Nga đề: “Chấm dứt mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc”

Moscow: Người dân đọc [tài liệu] để tìm hiểu về những điều đang diễn ra

Moscow: Thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc để tưởng niệm các học viên đã chết vì cuộc đàn áp


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/28/图片报道-反迫害十五周年-俄罗斯学员传播真相-295300.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/29/2284.html

Đăng ngày 23-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share