Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2014] Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã kêu gọi Tập Cận Bình, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và mang những thủ phạm chính ra trước công lý trong một cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 03 tháng 07, hai ngày trước chuyến viếng thăm của Tập đến Hàn Quốc.

Trong một thông cáo báo chí, ông Ngô Thế Liệt, đại diện Phật học hội cho biết: “Giang Trạch Dân và phe cánh của ông ta đã dùng ¼ GDP của Trung Quốc vào cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, sử dụng Đảng, chính trị, quân đội, cảnh sát, và các thiết bị gián điệp trong thời gian đỉnh cao của cuộc đàn áp. Họ đã tẩy não toàn dân với vở kịch tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn. Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, Chu Vĩnh Khang chịu trách nhiệm trực tiếp cho những tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước phê chuẩn.”

Vào ngày 01 tháng 07 năm 2014, tại cuộc họp báo bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Seoul, Hàn Quốc, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã kêu gọi người đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công và mang những thủ phạm ra công lý.

Ông Ngô cho biết rằng mặc dù Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, lợi dụng Đảng để đàn áp Pháp Luân Công, nhưng Tập đã không tham gia vào cuộc đàn áp. Vì thế, Phật học hội không phản đối chuyến viếng thăm của ông ấy đến Hàn Quốc. Tuy nhiên, là người đứng đầu ĐCSTQ hiện tại, Tập phải có trách nhiệm chấm dứt cuộc đàn áp và mang Giang cùng những thủ phạm khác ra công lý.

Ngoài ra, ông muốn lãnh sự quán Trung Quốc ở Seoul phải gỡ bỏ những vu khống về Pháp Luân Công trên trang web của họ xuống.

Nhiều du khách Trung Quốc đã biết về cuộc đàn áp trong cuộc họp báo. Hơn 20 người Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/4/习近平访韩-韩法轮功学员呼吁法办江泽民-294283.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/5/1918.html
Đăng ngày 14-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share