[MINH HUỆ 23-05-2014] Một vài quan chức cấp địa phương, tiểu bang và liên bang Maryland, Mỹ đã giúp tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong cộng đồng của họ bằng cách ban hành giấy chứng nhận đặc biệt, chỉ định Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương và gửi thư chúc mừng.

“Pháp Luân Đại Pháp đã thúc đẩy tín ngưỡng, văn hoá, giáo dục và trí tuệ. Nó đấu tranh cho một xã hội hòa bình hơn và làm phong phú thêm cộng đồng của chúng ta,” Dân biểu Mỹ, Elijah E.Cummings viết trong bức thư chúc mừng ngày 13 tháng 5 năm 2014.

Ông Cumming cũng nhân cơ hội này để cảm ơn các học viên vì những việc họ làm đã “làm gương, khuyến khích và ủng hộ lòng khoan dung cũng như hoà bình thế giới.”

Trong giấy chứng nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp thường niên lần thứ 22, Thượng nghị sỹ bang Maryland Barbara Mikulski đã công nhận rằng các học viên “thúc đẩy các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng người Mỹ gốc Hoa”.

Nghị sỹ Hoa Kỳ, John Sarbanes đã mở rộng lời chúc mừng của mình đến các học viên trong khu vực và gọi lễ kỷ niệm lần thứ 15 Ngày Pháp Luân Đại Pháp là một “mốc sự kiện”.

Stephanie Rawlings – Blake, Thị trưởng thành phố Baltimore, bang Maryland đã ban hành tuyên bố chỉ định ngày 13 tháng 05 năm 2014 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” ở thành phố Baltimore.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/23/美国马里兰州政要褒奖法轮大法-292516.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/25/1360.html
Đăng ngày 1-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share