Bài viết của Thái Cúc ở thành phố New York

[MINH HUỆ 22-05-2014] Ngày 13 tháng 05 năm 2014 đánh dấu kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 15. Ngày lễ mừng kỷ niệm sự ra đời của môn tu luyện truyền thống cho cả tâm lẫn thân và cũng là sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn tu luyện.

Kể từ lễ kỷ niệm đầu tiên cách đây 14 năm, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cả những người không tu luyện. Trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 15 này, rất nhiều quan chức dân cử ở Bang New York đã công bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và khen ngợi phong trào tâm linh này vì những lợi ích mà nó đã mang đến cho rất nhiều người trên thế giới.

Các nghị sỹ bang New York công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Từ trái qua: Bà Carolyn McCarthy, nghị sỹ của quận 4; bà Nydia M. Velazquez, nghị sỹ của quận 7; ông Hakeem Jeffries, nghị sỹ của quận 8; và ông Charles Rangel, nghị sỹ của quận 13.

Bà Carolyn McCarthy, nghị sỹ của quận 4; bà Nydia M. Velazquez, nghị sỹ của quận 7; ông Hakeem Jeffries, nghị sỹ của quận 8; và ông Charles Rangel, nghị sỹ của quận 13 đã đưa ra công bố hoặc viết thư chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Các thượng nghị sỹ bang New York công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Thượng viện bang New York đã công bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong bốn năm liên tục với một nghị quyết được đề xướng bởi 17 thượng nghị sỹ. Ngoài ra, các thượng nghị sỹ như Carl L. Marcelino, Phil Boyle và George Latimer cũng đích thân viết thư công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

16 đại biểu công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

16 đại biểu sau đã đưa ra công bố mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và công nhận những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng và cho thế giới: Joseph C. Borelli, Karim Camara, Steve Englebright, Michael J. Fitzpatrick, Andrew R. Garbarino, Alfred Graf, Edward Hennessey, Chad A. Lupinacci, David G. McDonough, Tom McKevitt, Walter T. Mosley, Andrew P. Raia, Phil Ramos, Robert Rodriguez, Michelle Schimel và Fred W. Thiele, Jr.

Các quan chức thành phố công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Uỷ viên Hội đồng thành phố New York ông Alan N. Maisel, lãnh đạo cộng đồng bà Martha Flores Vazquez và các quan chức dân biểu của thị trấn Long Island và 10 quận khác, cùng Thị trưởng quận Brooklyn cũng viết công bố để vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/22/纽约各界政要褒奖法轮大法-292471.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/24/1343.html

Đăng ngày 1-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share