[MINH HUỆ 19-05-2014] Những lá thư chúc mừng sau đây đến từ Thủ tướng Chính phủ, các Thành viên Quốc hội, các lãnh đạo tỉnh. Ngoài ra, các quan chức từ vô số thành phố của Canada cũng gửi lời chúc mừng nhân dịp lễ kỷ niệm 22 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

[Để biết thêm thông tin, xin vui lòng vào website: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/12/786.html https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/12/781.html]

Milton, Ontario: Tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2014 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Thị trưởng thành phố Milton ông Gordon A. Krantz tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2014 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Thị trưởng thành phố Richmond Hill, Ontario: Một mô hình mẫu mực để truyền cảm hứng và bênh vực cho hoà bình tại quê hương và trên khắp thế giới

Thư chúc mừng của ông Dave Barrow, Thị trưởng thành phố Richmond

Thông điệp từ Thị trưởng

Thay mặt cho các thành viên của Hội đồng thành phố Richmond Hill, tôi xin được gửi lời chúc mừng chân thành đến lễ kỷ niệm 22 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Ngày này được các học viên ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới kỷ niệm. Các học viên của môn tu luyện ôn hoà này sẽ hân hoan hòa vào các lễ hội và sự kiện kỷ niệm được tổ chức trong suốt tháng 05 để đánh dấu thời gian tuyệt vời này.

Tôi tự hào và biết ơn khi được sống trong một Thành phố mà các nền văn hoá và truyền thống từ khắp nơi trên thế giới đều được tôn trọng. Lễ kỷ niệm là một cơ hội quan trọng để phản ánh những thành tựu của các học viên Pháp Luân Công trong việc thúc đẩy lòng khoan dung, sự hoà ái và không ngừng có những đóng góp tích cực cho cộng đồng của họ.

Nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của các bạn, cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, là một mô hình mẫu mực để truyền cảm hứng và bênh vực cho hoà bình tại quê hương và trên toàn thế giới.

Trân trọng,

Dave Barrow

Thị trưởng

Thành phố Richmond ON

Thị trưởng thành phố Aurora, Ontario: Sự tận tụy của các bạn đối với Thiện và Đức tin là đáng khen ngợi

Thư chúc mừng từ Thị trưởng thành phố Aurora, ông Geoffrey Dawe

Thông điệp từ Thị trưởng

Thay mặt cho thành phố Aurora, tôi rất vui được gửi lời chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Canada nhân dịp kỷ niệm lần thứ 22 của họ.

Là một cộng đồng tôn trọng và khuyến khích văn hoá đa chủng tộc, Thành phố hoan nghênh sự kiên định của các bạn trong việc thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sự cống hiến của các bạn với lòng khoan dung và đức tin là đáng khen ngợi.

Cầu chúc cho các bạn luôn luôn thành công.

Trân trọng,

Thị trưởng

Geoffrey Dawe

Thành phố Aurora

Thị trưởng thành phố Burlington, Ontario: Nguồn cảm hứng cho người dân ở tất cả các quốc gia

Thư chúc mừng từ Rick Goldring, Thị trưởng thành phố Burlington

Tháng 05 năm 2014

Chúc mừng từ Thị trưởng Rick Goldring

Thay mặt Hội đồng và công dân thành phố Burlington, tôi xin được gửi lời chúc chân thành đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada nhân dịp kỷ niệm lần thứ 22 của các bạn.

Sự cam kết của các bạn với Chân Thiện Nhẫn, những nguyên lý thúc đẩy hoà ái và hướng tới sự giác ngộ tâm linh, là nguồn cảm hứng cho người dân ở tất cả các quốc gia.

Trân trọng,

Rick Goldring

Thị trưởng

Thành phố Burlington

Thị trưởng thành phố Clarington, Ontario: Ngày 13 tháng 05 năm 2014 sẽ đánh dấu khởi đầu của tháng kỷ niệm với các lễ hội và hoạt động

Lời chúc từ Adrian Foster, Thị trưởng thành phố Clarington

Thay mặt cho các thành viên của Hội đồng thành phố Clarington, tôi xin trân trọng chào mừng các bạn đến với lễ kỷ niệm lần thứ 22 của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada.

Ngày 13 tháng 05 năm 2014 đánh dấu khởi đầu của tháng kỷ niệm với các lễ hội và hoạt động của các học viên nhằm giới thiệu môn tu luyện cả tâm lẫn thân đến cho cộng đồng.

Cảm ơn các bạn đã chia sẻ môn tu luyện và truyền thống của các bạn đến cho người dân Ontario.

Trân trọng,

Adrian Foster

Thị trưởng

Chính quyền thành phố Clarington

Thị trưởng thành phố Cornwall, Ontario: Công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Tuyên bố của Thị trưởng thành phố Cornwall ông Bob Kilger

Văn phòng thị trưởng

Tuyên bố Ngày 13 tháng 05 năm 2014 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là một hệ thống tu luyện cao cấp cả về tâm lẫn thân dựa trên các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp được ông Lý Hồng Chí truyền ra thế giới vào năm 1992 và đã cho thấy sự chắc chắn trong việc cải thiện cả tâm lẫn thân, và đề cao phúc lợi của người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội, những người theo các giáo lý của nó; và

Xét rằng, học viên Pháp Luân Công trong các cộng đồng trên khắp Canada kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 05 năm 2014; và

Xét rằng, những lợi ích sức khỏe và tinh thần của Pháp Luân Công đã khiến nó được truyền rộng trên khắp 114 quốc gia với hơn 100 triệu học viên; và

Xét rằng, tâm đại thiện, đại nhẫn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cho mọi người trên toàn thế giới xúc động.

Do đó, Tôi, Bob Kilger, Thị trưởng thành phố Cornwall, tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2014 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” tôn vinh Chân Thiện Nhẫn.

Bob Kilger

Thị trưởng

Thị trưởng thành phố Brampton, Ontario: Đây là những đóng góp quan trọng, tích cực và lâu dài định hình cho tương lai của chúng tôi

Thị trưởng thành phố Brampton bà Susan Fennell đã công nhận lễ kỷ niệm Tháng Pháp Luân Đại Pháp

Thành phố Brampton

Văn phòng Thị trưởng

Susan Fennell

Thông điệp riêng của Thị trưởng thành phố Brampton bà Susan Fennell

Các bạn thân mến,

Thay mặt cho người dân Brampton, tôi cùng toàn thể công dân và người dân Canada công nhận Tháng Kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 22, cũng như những việc làm và sự lãnh đạo được thực hiện bởi cộng đồng Pháp Luân Công Canada để thúc đẩy sự thật, lòng từ bi, và khoan dung.

Tôi luôn luôn nói rằng ở Brampton, các bạn được chào đón để sống, làm việc, vui chơi và cầu nguyện trong hoà bình.

Ở Brampton bạn sẽ tìm thấy những người đàn ông và phụ nữ, thuộc nhiều nền văn hoá và tín ngưỡng khác nhau, xây dựng gia đình, xây dựng doanh nghiệp, và đầu tư trở lại thành phố của chúng ta như các doanh nhân, tình nguyện viên và những công dân nhiệt tình, có trách nhiệm.

Đây là những đóng góp quan trọng, tích cực và lâu dài định hình cho chúng ta một tương lai tốt đẹp hơn, và giúp xây dựng Brampton thành một thành phố đẳng cấp thế giới.

Tôi cầu chúc cho cộng đồng Pháp Luân Công Canada luôn thịnh vượng và thành công.

Trân trọng,

Susan Fennell

Thị trưởng thành phố Brampton

Ngoài ra còn có thư chúc mừng từ Jeff Lehman (Thị trưởng thành phố Barrie) và Michael Di Biase (thành viên hội đồng của Vaughan).


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/19/加拿大安省各市政要贺法轮大法弘传二十二周年-292366.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/20/1250.html
Đăng ngày 31-05-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share