[MINH HUỆ 16-05-2014] Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 15, thị trưởng Martin J. Walsh của thành phố Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, đã công bố ngày 13 tháng 05 năm 2014 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở thành phố Boston.

Thành phố Boston

Tuyên bố

Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, đã được giới thiệu ở Trung Quốc vào năm 1992; và

Xét rằng: Hàng năm, vào ngày 13 tháng 05, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được chào mừng trên toàn thế giới; và

Xét rằng: Pháp Luân Công có cốt lõi là các nguyên lý phổ quát Chân Thiện Nhẫn; và

Xét rằng: Môn tu luyện ôn hòa, giúp đề cao bản thân này bao gồm tu luyện đạo đức, đả tọa và các bài công pháp nhẹ nhàng; và

Xét rằng: Phương pháp tu luyện bản thân này có gốc rễ từ ba tín ngưỡng truyền thống ở Trung Quốc là Phật gia, Đạo gia và Nho gia; và

Xét rằng: Người tu luyện Pháp Luân Công hàng ngày cố gắng sống theo những nguyên lý này, và thông qua tu luyện, đả tọa, nhiều người đã trải nghiệm được những biến đổi sâu sắc trong cuộc sống; và

Do vậy; Tôi, Martin J.Walsh, thị trưởng thành phố Boston, tuyên bố ngày 13 tháng 05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở thành phố Boston. Tôi kêu gọi người dân Boston cùng với tôi công nhận môn tu luyện tinh thần này trong thành phố Boston.

Martin J.Walsh, Thị trưởng Boston, 13-05-2014.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/16/波士顿市长褒奖“世界法轮大法日”-292234.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/18/1227.html

Đăng ngày 29-05-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share