Bài viết của Tề Chính

[MIN HUỆ 16-02-2014] Đảng Cộng sản tự xưng là “Chính đảng” (đảng chính trị), tuyên truyền ra ngoài rằng mình là “Đảng cầm quyền”, dường như giống với các chính đảng khác trên thế giới; Đảng Cộng sản còn thường xuyên báo cáo các tin xấu của chính đảng các quốc gia khác, tạo cho dân chúng một ấn tượng rằng: “Trên thế giới tất cả các chính đảng đều “hắc ám” như nhau. ”

Vậy Đảng Cộng sản và các chính đảng thông thường khác của xã hội nhân loại có thực sự giống nhau không?

Quyết không giống nhau! Điểm khác biệt giữa Đảng Cộng sản và chính đảng thông thường chính là: Chính đảng thông thường phục tùng xã hội, còn Đảng Cộng sản khống chế xã hội, thậm chí phản lại xã hội!

Về điểm này, tôi tin rằng không có mấy người có ý kiến khác.

Đảng Cộng sản khống chế chặt chẽ chính phủ, căn bản khác hẳn so với chính đảng thông thường. Đa số tại các quốc gia, tầm ảnh hưởng của đảng cầm quyền chủ yếu giới hạn bởi việc tiến hành các công việc của chính phủ, chứ không thể ban hành mệnh lệnh cho các viên chức chính phủ, thậm chí trong hệ thống viên chức tại Tây Phương, còn quy định rõ ràng công vụ viên của chính phủ phải “giữ thái độ trung lập”. Nhưng Đảng Cộng sản lại hoàn toàn khác, Đảng Cộng sản thành lập các tổ chức như “đảng ủy”, “đảng bộ”, “chi bộ đảng” tại nội bộ tất cả các ban ngành các cấp chính phủ, tiến hành khống chế một cách nghiêm ngặt và có hệ thống đối với các cấp chính phủ, các ban ngành.

Đảng Cộng sản khống chế chặt chẽ quyền Lập pháp, căn bản hoàn toàn khác với đảng cầm quyền thông thường. Đa số tại các quốc gia, đảng cầm quyền chỉ thông qua các hình thức như thuyết giảng và tranh luận để gây ảnh hưởng việc Lập pháp trong Nghị viện, đôi khi đảng cầm quyền hoàn toàn không phải là “Đảng đa số” trong nghị viện. Do đó đảng cầm quyền khi tiến hành các công việc của chính phủ cũng bị khống chế và cân bằng bởi nghị viện. Nhưng Đảng Cộng sản thì hoàn toàn khác, trong cái mà Đảng Cộng sản gọi là “Đại hội đại biểu nhân dân” nó cũng thiết lập các tổ chức như “đảng ủy”, “đảng bộ”, “chi bộ đảng” y như vậy, nhằm khống chế chặt chẽ quyền Lập pháp, muốn lập ra pháp lệnh gì thì làm nấy, muốn thông qua nghị quyết gì thì thông qua nghị quyết đó. Cái gọi là “Đại hội đại biểu nhân dân” cũng chỉ là cái mặt nạ dối trá của Đảng Cộng sản.

Đảng Cộng sản khống chế chặt chẽ quyền Tư pháp, căn bản hoàn toàn khác so với các chính đảng thông thường. Đa số các quốc gia đều tuân thủ nguyên tắc độc lập Tư pháp, đảng cầm quyền căn bản không khống chế tư pháp, ngay cả Tổng thống cũng đều bị nghị viện buộc tội, bị Tư pháp thẩm tra xét xử. Nhưng Đảng Cộng sản lại hoàn toàn khác, Đảng Cộng sản khống chế chặt chẽ quyền Tư pháp, thậm chí thiết lập cái gọi là “Ủy ban Chính trị và Pháp luật” nhằm thống nhất, thao túng hệ thống Tư pháp gồm tòa án, viện kiểm sát và cảnh sát, nhà giam. Phán xử của tòa án trên thực tế phải tuân theo quyết định của “Ủy ban Chính trị và Pháp luật” đứng đằng sau nó.

Đảng Cộng sản khống chế chặt chẽ quân đội, căn bản hoàn toàn khác so với các chính đảng thông thường. Đa số các quốc gia tuân thủ nguyên tắc “Quân đội hóa quốc gia”, còn đảng cộng sản lại kiên trì “Đảng chỉ huy súng”, quốc gia không có quân đội, quân đội thuộc về “đảng”. Đảng Cộng sản thành lập “Ủy ban Quân đội Trung ương” coi đó là thống soái tối cao của quân đội, nó khống chế quân đội một cách ngang nhiên, không hề che đậy.

Đảng Cộng sản khống chế chặt chẽ kinh tế và các doanh nghiệp, căn bản khác hoàn toàn với các chính đảng thông thường. Đa số các quốc gia tuân thủ nguyên tắc “Tư hữu tài sản, thần thánh bất khả xâm phạm”, còn Đảng Cộng sản lại “dùng danh nghĩa chế độ công hữu, thực chất là thi hành chế độ đảng hữu”, khống chế chặt chẽ mọi tài nguyên huyết mạch kinh tế trong tay mình gồm đất đai, khoáng sản, nguồn năng lượng, tài chính, giao thông, truyền thông. Không chỉ trực tiếp khống chế lượng lớn cái gọi là “Doanh nghiệp quốc doanh”, hơn nữa còn gián tiếp khống chế các doanh nghiệp tư nhân, còn thường xuyên lấy danh nghĩa đả kích “Nhà tư bản” để tước đoạt của cải của xã hội. Không có gì ngạc nhiên khi doanh nghiệp tư nhân Lý Gia Thành nhìn thấu bản chất Đảng Cộng sản đã lần lượt cắt đầu tư vào Đại lục.

Đảng cộng sản khống chế chặt chẽ mọi chuyện trong xã hội, căn bản hoàn toàn khác với đảng cầm quyền thông thường. Đa số các quốc gia tuân thủ nguyên tắc “Tiểu chính phủ – đại xã hội”. Nước Mỹ thậm chí có xảy ra tình trạng chính phủ bị đóng cửa mười mấy ngày vì Nghị viện không thông qua dự án ngân sách, nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến việc vận hành bình thường của xã hội. Nhưng Đảng Cộng sản lại khống chế chặt chẽ mọi chuyện toàn xã hội. Một công dân “từ khi sinh ra đến khi chết đi” đều nằm trong tầm khống chế sát sao của Đảng Cộng sản, không có “Giấy phép sinh” không được sinh ra, thậm chí cưỡng chế đọa thai, sau khi chết còn phải “hỏa thiêu”, cấm thổ táng (chôn người chết), tiến hành nghiêm ngặt chế độ “hộ khẩu”, đi học, đi làm, cư trú, bảo hiểm xã hội, mua bán nhà ở, xuất ngoại… không nơi nào là không thấy bàn tay ma quỷ của Đảng Cộng sản khống chế. Đảng Cộng sản khống chế chặt chẽ toàn xã hội, không chỉ giới hạn tại “Đảng bộ” các cấp, nó còn “chế độ hóa” chế độ này, “tổ chức hóa” toàn xã hội, thậm chí còn có cả đội ngũ đặc vụ lớn mạnh nhất, khống chế nghiêm ngặt nhất cử nhất động của mọi người trong xã hội từng giây từng phút, chỉ nói ra cũng đã thấy quả là đáng sợ!

Đảng cộng sản khống chế chặt chẽ tư tưởng của con người, căn bản hoàn toàn khác với chính đảng thông thường. Đa số các quốc gia tuân thủ nguyên tắc tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận chân chính. Chính đảng và chính phủ chỉ can thiệp đến các việc trong cuộc sống, căn bản không can thiệp đến tín ngưỡng và tư tưởng của công dân. Nhưng Đảng Cộng sản lại hoàn toàn khác. Đảng Cộng sản lấy danh nghĩa “Vô thần luận”, thực chất là tiến hành việc “sùng bái nhất đảng”, thông qua việc khống chế hà khắc tôn giáo, văn hóa, giáo dục, truyền thông, tiến hành “tẩy não” nhân dân cả nước một cách hệ thống và tinh vi. Đối với những nhân sỹ cự tuyệt bị “tẩy não” hoặc nhìn thấu việc bị “tẩy não”, thì nó tiến hành đàn áp bằng bạo lực, thậm chí tiêu hủy thân xác. “Đại Cách mạng Văn hóa” của Trung Cộng và cuộc vận động tàn bạo đàn áp Pháp Luân Công về bản chất đều là vì Đảng Cộng sản vọng tưởng có thể khống chế tư tưởng của con người, là sự đàn áp tàn khốc với những người tự do tín ngưỡng và có suy nghĩ độc lập.

Chỉ nhắc tới vài điểm trên đây, cũng đã có thể thấy được Đảng Cộng sản và chính đảng thông thường khác nhau biết bao! Đảng Cộng sản khống chế chặt chẽ xã hội, nó căn bản không tuân thủ các nguyên tắc xã hội, không tôn trọng ý kiến của đa số nhân dân, nó chỉ tùy tiện phá hoại quy tắc xã hội, nó chỉ tùy ý hiếp đáp ý dân.

Đảng Cộng sản không những khống chế chặt chẽ xã hội, còn phản lại xã hội. Đảng Cộng sản vì thực hiện tư lợi bản thân, vì bảo vệ cho lợi ích cá nhân, dục vọng cá nhân của một số kẻ quyền quý, mà không tiếc hy sinh quyền lợi, thậm chí là sinh mệnh của tất cả mọi người, để tôn thờ sự ích kỷ của nó! Đảng Cộng sản vì muốn đạt được lợi ích cá nhân, dục vọng cá nhân của mình mà cướp đoạt của cải, làm hại sinh mệnh, không việc ác nào là không làm, thậm chí còn “mổ cướp nội tạng sống”, tội ác tày trời xưa nay chưa từng có trên trái đất, phản xã hội một cách cực đoan hơn cả đảng phát xít.

Về bản chất Đảng Cộng sản là khống chế xã hội, phản xã hội, mọi người đọc “cửu bình Cộng sản Đảng” sẽ thấy những lập luận chi tiết hơn. Hy vọng tất cả mọi người có thể nhận rõ bản chất của Đảng Cộng sản và sớm thoái xuất khỏi bè đảng tà giáo, kẻ khoác lên mình tấm áo choàng “chính đảng” này, đừng tiếp tục nối giáo cho giặc, khôi phục lại phẩm chất thuần khiết của mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/16/正常政党服从社会-共产邪党控制社会-287760.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/2/26/145603.html

Đăng ngày 23-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share